Hopp til hovedinnholdet

Uglebakken barnehage

Besøksadresse

Landskronaveien 154
2013 Skjetten

Postadresse

Pb 313
2001 Lillestrøm

Styrer

Tonje Martinsen Raadim

Telefon til avdelingene

Harehiet 905 23 401
Bikuben 905 62 432
Revehiet 905 37 584
Ugleredet 905 29 734

Nytt fra barnehagen

IST Direkte

IST Direkte er Skedsmo-barnehagenes verktøy for kommunikasjon mellom hjem og barnehage. 

Her kan du gi beskjeder og opprette avtaler (f.eks. henteavtaler), samt melde fravær ved sykdom og registrere fri. Barnehagen kan dele nyheter, bilder og dokumenter. Brukernavn, passord og informasjon får du i barnehagen.

Åpningstider

Hverdager fra kl. 07.00–17.00
Barnehagen har stengt julaften og nyttårsaften. Onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen kl. 13.00

Planleggingsdager

Onsdag 2. januar 2019
Fredag 31. mai 2019

På disse dagene er barnehagen stengt.

Om barnehagen

Uglebakken barnehage er en avdelingsbarnehage med plass til 60 barn, fordelt på 18 plasser under 3 år og 42 plasser over 3 år. Barnehagen ligger sentralt i Skjettenbyen med fine friluftsområder, mange lekeplasser, og kort vei til skoler, buss og Skjetten nærmiljøsenter.

Organisering

Vi har 60 barn fordelt på fire avdelinger. Harehiet med ni barn mellom ett og 3 år, Bikuben med 9 barn mellom ett og 3 år, Revehiet med 24 barn i alderen 3 til 6 år, og Ugleredet med 18 barn i alderen 3 til 6 år.

Ansatte

Barnehagen har 17 ansatte hvorav 6 pedagogiske ledere og 8 fagarbeidere. I tillegg har vi styrer, støttepedagog i 80% stilling og språkpedagog i 100% stilling.

Barnehagefakta

Barnehagefakta

Skedsmo kommune viser barnehagefakta (fra utdanningsdirektoratet sine sider) for de kommunale barnehagene i kommunen.

Hvor mange voksne per barn, personalets kompetanse, hvor store utearealene er og hva som er åpningstidene er eksempler på spørsmål en kan få svar på gjennom Barnehagefakta.

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen holdes annen hver vår i private- og kommunale barnehager. Den besvares av foreldre med barn i barnehagen.
Undersøkelsen tar opp tema om  barns læring og utvikling, foreldresamarbeid, ansattes samspill med barna og ledelse og organisasjon.

Priser

Fra 01.08. 2019 koster en full plass i barnehage  3 040 kroner per måned, men prisen varierer etter foreldrenes inntekt.

Prisoversikt for barnehagene og regler for betaling.

Barnehageplass

Du må logge deg på via ID-porten når du skal:

  • svare på tilbud
  • følge saksgangen til søknaden
  • søke om endring av oppholdstid
  • si opp plassen
  • endre adresse, e-post eller telefonnummer

Opptak

Kommunen samordner opptaket av barn til alle barnehager. Det betyr at du kan søke på samme måte til kommunale barnehager, private barnehager og private familiebarnehager. Dette gjelder både til hovedopptaket og til supplerende opptak gjennom barnehageåret.

 Regler for opptak.

Redusert betaling

Familier med lav inntekt får ikke automatisk lav pris for barnehageplassen. 

Søknadsskjema og mer informasjon.

Planer

Årsplan

Årsplanen gir informasjon til foreldre, eier og tilsynsmyndighet.
De ansatte i barnehagen planlegger, gjennomfører og vurderer barnehagens pedagogiske innhold. Årsplanen gir en forpliktende ramme i dette arbeidet.

Virksomhetsplan

Virksomhetsplanen er utdanningssektorens utviklingsplan for virksomhetene.

Kommunale planer

Vedtekter

Vedtekter for Skedsmo kommunale barnehager.
Vedtektene ble sist endret i kommunestyret 14.12.2016.