Uglebakken barnehages virksomhetsplan 2017

Handlingsprogram mål gjelder for perioden 2017-2020 og årsbudsjettmål gjelder for 2017.

Mål for alle programområdene

Alle enheter har valgt ut 2 områder innenfor rammen av sektorens 7 strategiske utviklingsområder og iverksatt tiltak innenfor disse. 

Mål for samlet sykefravær i sektoren er satt til 7,3%

Handlingsprogram mål 1

Følge opp sektorens realfagsstrategi.

Årsmål 1

“Nysgjerrigper-metoden», en metode for å fremme barns undring, utforsking og vitebegjær, er tatt i bruk i arbeidet med realfagssatsingen i alle barnehager.

Enhetens mål: De ansatte bruker Nysgjerrigper- metoden i hverdagen for å styrke barnas realfagfagsutvikling, støtte barnas nysgjerrighet og tilfredsstille deres vitebegjær.

Enhetens tiltak:

  • Videreformidle kunnskap og informasjon fra realfagssamlinger til resten av personalet
  • Bruke det aktivt sammen med barna
  • Systematisk bruk av metoden i hverdagen.

Handlingsprogram mål 2

Fange opp og følge opp risikoutsatte barn.

Årsmål 2

Vedtatte tiltak i sektorens plan for styrking av språkopplæringen for minoritets­språklige barn er iverksatt/videreført.

Enhetens mål: Styrke de minoritetsspråklige barnas begreps- utvikling og forståelse.

Enhetens tiltak: Gjennomføre språkprosjekt med de eldste minoritetsbarna

Handlingsprogram mål 3

Øke andelen barnehagelærere i barnegruppene.

Årsmål 3

Andelen barnehagelærere har økt fra 30,7 til 35 %.

Enhetens mål: Beholde full dekning av barnehagelærere
Enhetens tiltak: Opprettholde høy faglighet og fokus på videreutvikling

Fant du det du lette etter?

Takk, så bra! Hva lette du etter?

Beklager, det vil vi gjøre noe med. Hva lette du etter?