Hopp til hovedinnholdet

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Vardeåsen barnehage
 Vardeåsen barnehageSkedsmo kommune
Tema/år 2016 2014 2016 2014
Barns læring og utvikling  5,2  5,5  5,2  5,2
Foreldresamarbeid  4,7  5,2  5,0  4,9
Ansattes samspill med barna  4,9  5,3  5,1  4,9
Ledelse og organisasjon  5,1  5,3  5,0  4,9
Jeg er samlet sett godt fornøyd med barnehagen  5,1  5,6  5,2  5,1
  • Skalaen går fra 1-6, der 6 er best
  • Svarprosenten var på 66,2  i 2018.
  • Resultatene for kommunen sammenlagt omfatter både private og kommunale barnehager