Hopp til hovedinnholdet

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Vestvollen barnehage
 Vestvollen barnehageSkedsmo kommune
Tema/år 2016 2018 2016 2018
Barns læring og utvikling  5,0  5,6  5,1  5,1
Foreldresamarbeid  5,0  5,4  4,8  4,9
Ansattes samspill med barna  4,8  5,6  5,0 5,0
Ledelse og organisasjon  4,7  5,6  4,9  5,0
Jeg er samlet sett godt fornøyd med barnehagen  4,9  5,5  5,0  5,1
  • Skalaen går fra 1-6, der 6 er best
  • Svarprosenten var på 66,2  i 2018.
  • Resultatene for kommunen sammenlagt omfatter kommunale barnehager