Vestvollen barnehages virksomhetsplan 2017

Handlingsprogram mål gjelder for perioden 2017-2020 og årsbudsjettmål gjelder for 2017.

Mål for alle programområdene

Alle enheter har valgt ut 2 områder innenfor rammen av sektorens 7 strategiske utviklingsområder og iverksatt tiltak innenfor disse. 

Medarbeiderskap og ledelse

Vestvollen følger opp kommunes satsing på ledelse ved å fordype oss i Karevolds 7 arbeidsmiljøtema, dette året med fokus på  Ledelse og medarbeiderskap.

Sykefravær

Mål for samlet sykefravær i sektoren er satt til 7,3%

Handlingsprogram mål 1

Følge opp sektorens realfagsstrategi.

Årsmål 1

“Nysgjerrigper-metoden», en metode for å fremme barns undring, utforsking og vitebegjær, er tatt i bruk i arbeidet med realfagssatsingen i alle barnehager.

Enhetens mål: Innarbeide metodens arbeidsform i barnehagen

Enhetens tiltak: Delta i realfagsprosjektet, dele med personalet og tilpasse arbeidsformen til dette.

Handlingsprogram mål 2

Fange opp og følge opp risikoutsatte barn.

Årsmål 2

Vedtatte tiltak i sektorens plan for styrking av språkopplæringen for minoritets­språklige barn er iverksatt/videreført.

Enhetens mål: Innarbeide og styrke rutinene for jobbing etter modell av språkintervensjonen.

Enhetens tiltak: gjennomføre språkgrupper for de minoritetsspråklige, og for andre som har behov for andre som har har nytte av ekstra tiltak.

Handlingsprogram mål 3

Øke andelen barnehagelærere i barnegruppene.

Årsmål 3

Andelen barnehagelærere har økt fra 30,7 til 35 %.

Enhetens mål: 3 pedagoger på hver fløy, tilsvarende 45% pedagogdekning.

Enhetens tiltak: Vi konverterer en assistentstilling ved anledning.

Fant du det du lette etter?

Takk, så bra! Hva lette du etter?

Beklager, det vil vi gjøre noe med. Hva lette du etter?