Hopp til hovedinnholdet

Volla barnehage

Besøksadresse

Vestbygt. 57A
2003 Lillestrøm

Postadresse

Pb 313
2001 Lillestrøm

Styrer

Zoia Jenssen

Ass. styrer

Linn R. Haakonsen

Sekretær

Kjærsti Nyberg

Telefon til avdelingene

Larvene 48163620
Gresshoppa 48163622
Marihøna 48163619
Larvene 48163620
Maurtua 90987214
Myggen 90993592
Vepsebolet 94809547

Nytt fra barnehagen

IST Direkte

IST Direkte er Skedsmo-barnehagenes verktøy for kommunikasjon mellom hjem og barnehage. 

Her kan du gi beskjeder og opprette avtaler (f.eks. henteavtaler), samt melde fravær ved sykdom og registrere fri. Barnehagen kan dele nyheter, bilder og dokumenter. Brukernavn, passord og informasjon får du i barnehagen.

Åpningstider

Hverdager fra kl. 07.00–17.00
Barnehagen har stengt julaften og nyttårsaften. Onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen kl. 13.00

Planleggingsdager

Tirsdag 23.april 2019
Fredag 31.mai 2019
Fredag 16.august 2019
Torsdag 17.oktober 2019
Fredag 18.oktober 2019
Torsdag 2. januar 2020
Fredag 8. mai 2020

Om barnehagen

Volla Barnehage har 130 plasser for barn i alderen 0–6 år. Barnehagen ligger i Lillestrøm på en stor naturtomt med flott bjørkeskog. Barnehagen har ni avdelinger. En av avdelingene er tilrettelagt for funksjonshemmede.

Organisering

Barnehagen er avdelingsinndelt og avdelingene heter Humla, Vepsen, Billa, Gresshoppa og Marihøna, Larvene, Maurtua, Myggen og Vepsebolet.

Ansatte

Ansatte: styrer, assisterende styrer, 14 ped. ledere, 16 fagarbeidere, tre spesialpedagoger, assistent, lærling, miljøterapeut, barnepleier og sekretær.

Satsningsområder

”Et godt sted å være, få omsorg, leke og lære!”

Positivt sosialt samspill ligger til grunn for arbeidet vi gjør i barnehagen. Barna møtes med glede og humor, varme, anerkjennelse og oppmuntring. Vi gir barna utfordringer på deres nivå for å gi dem mestringsfølelse og vi tar oss tid å undre oss over det de er opptatte av. Vi ser omsorg, oppdragelse, lek, læring, sosial - og språklig kompetanse i sammenheng.

Volla barnehage legger stor vekt på uteleken, som  er viktig med tanke på utvikling av motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, koordinering av bevegelser, kreativitet og nysgjerrighet.

Barnehagefakta

Skedsmo kommune viser barnehagefakta (fra utdanningsdirektoratet sine sider) for de kommunale barnehagene i kommunen.

Hvor mange voksne per barn, personalets kompetanse, hvor store utearealene er og hva som er åpningstidene er eksempler på spørsmål en kan få svar på gjennom Barnehagefakta.

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen holdes annen hver vår i private- og kommunale barnehager. Den besvares av foreldre med barn i barnehagen.
Undersøkelsen tar opp tema om  barns læring og utvikling, foreldresamarbeid, ansattes samspill med barna og ledelse og organisasjon.

Priser

Fra 01.08. 2019 koster en full plass i barnehage  3 040 kroner per måned, men prisen varierer etter foreldrenes inntekt.

Prisoversikt for barnehagene og regler for betaling.

Barnehageplass

Du må logge deg på via ID-porten når du skal:

  • svare på tilbud
  • følge saksgangen til søknaden
  • søke om endring av oppholdstid
  • si opp plassen
  • endre adresse, e-post eller telefonnummer

Opptak

Kommunen samordner opptaket av barn til alle barnehager. Det betyr at du kan søke på samme måte til kommunale barnehager, private barnehager og private familiebarnehager. Dette gjelder både til hovedopptaket og til supplerende opptak gjennom barnehageåret.

 Regler for opptak.

Redusert betaling

Familier med lav inntekt får ikke automatisk lav pris for barnehageplassen. 

Søknadsskjema og mer informasjon.

Planer

Årsplan

Målet med årsplanen er å gi styrere, pedagogiske ledere og det øvrige personalet en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens pedagogiske innhold og oppgaver. Årsplanen gir også informasjon til foreldre, eier og tilsynsmyndighet.

Kommunale planer

Vedtekter

Vedtekter for Skedsmo kommunale barnehager.
Vedtektene ble sist endret i kommunestyret 14.12.2016.