Hopp til hovedinnholdet

Asak barnehage

Besøksadresse

Branderudveien 91
2015 Leirsund

Postadresse

Pb 313
2001 Lillestrøm

Styrer

Ann-Christin Veseth

Stedfortreder styrer

Linda Hermansen

Telefon til avdelingene

Røverhula 66 93 25 47
Barnefoten 66 93 25 48

Nytt fra barnehagen

IST Direkte

IST Direkte er Skedsmo-barnehagenes verktøy for kommunikasjon mellom hjem og barnehage. 

Her kan du gi beskjeder og opprette avtaler (f.eks. henteavtaler), samt melde fravær ved sykdom og registrere fri. Barnehagen kan dele nyheter, bilder og dokumenter. Brukernavn, passord og informasjon får du i barnehagen.

Åpningstider

Hverdager fra kl. 07.00–17.00
Barnehagen har stengt julaften og nyttårsaften. Onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen kl. 13.00

Planleggingsdager

Onsdag 2. januar 2019
Fredag 24. mai 2019
Mandag 19. august 2019
Tirsdag 20. august 2019
Fredag 1. november 2019

Om barnehagen

Asak barnehage er en basebarnehage som holder til i nye lokaler på Leirsund sammen med Asak skole. Barnehagen har 82 barn i alderen 0–6 år fordelt på to baser.

Barnehagen er delt inn i ulike temarom og aktiviteter i disse foregår i små barnegrupper.

Vi har et samarbeid med skole og SFO og har tilgang til gymsal og bibliotek. Vi har mulighet til å benytte svømmehall med de eldste barna. Uteliv er viktig og barnehagen og skolen har en velutstyrt lavvo som benyttes aktivt i det pedagogiske arbeidet.

Organisering

Barnefoten - Base for barn i alderen 0–3 år. Basen er delt inn i gruppene gul og grønn med 12 barn i hver.

Røverhula Base for barn i alderen 3–6 år. Basen er delt inn i gruppene rød, blå og lilla med 18 barn i hver.

Ansatte

Vi er 21 ansatte i barnehagen. 9 pedagogiske ledere, en styrer med førskoleutdanning, 8 barne- og ungdomsarbeidere og en assistent.

Satsningsområder

  • Forebygging av seksuelle overgrep mot barn og unge i Skedsmo kommune-prosjekt
  • Opplæringsprogrammet «Snakke»
  • Tilvenning

Tilvenning

De siste 4 årene har vi jobbet systematisk for å bedre tilvenningen av de yngste barna i barnehagen. Studier viser at barn trenger opp til 5 måneder for å bli trygge i barnehagen. Vi starter opp med opplegget «Lekestue» i April. Så følger en periode der barna og foreldrene kommer til barnehagen hver uke i ca 2 måneder og blir kjent med de ansatte og i lokalene. Vi erfarer at barn og foreldre får en tryggere tilvenning på høsten når vi organiserer det på denne måten. 

Barnehagefakta

Skedsmo kommune viser barnehagefakta (fra utdanningsdirektoratet sine sider) for de kommunale barnehagene i kommunen.

Hvor mange voksne per barn, personalets kompetanse, hvor store utearealene er og hva som er åpningstidene er eksempler på spørsmål en kan få svar på gjennom Barnehagefakta.

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen holdes annen hver vår i private- og kommunale barnehager. Den besvares av foreldre med barn i barnehagen.
Undersøkelsen tar opp tema om  barns læring og utvikling, foreldresamarbeid, ansattes samspill med barna og ledelse og organisasjon.

Priser

Fra 01.08. 2019 koster en full plass i barnehage  3 040 kroner per måned, men prisen varierer etter foreldrenes inntekt.

Prisoversikt for barnehagene og regler for betaling.

Barnehageplass

Du må logge deg på via ID-porten når du skal:

  • svare på tilbud
  • følge saksgangen til søknaden
  • søke om endring av oppholdstid
  • si opp plassen
  • endre adresse, e-post eller telefonnummer

Opptak

Kommunen samordner opptaket av barn til alle barnehager. Det betyr at du kan søke på samme måte til kommunale barnehager, private barnehager og private familiebarnehager. Dette gjelder både til hovedopptaket og til supplerende opptak gjennom barnehageåret.

 Regler for opptak.

Redusert betaling

Familier med lav inntekt får ikke automatisk lav pris for barnehageplassen. 

Søknadsskjema og mer informasjon.

Planer

Årsplan

Årsplanen gir informasjon til foreldre, eier og tilsynsmyndighet.
De ansatte i barnehagen planlegger, gjennomfører og vurderer barnehagens pedagogiske innhold. Årsplanen gir en forpliktende ramme i dette arbeidet.

Kommunale planer

Vedtekter

Vedtekter for Skedsmo kommunale barnehager.
Vedtektene ble sist endret i kommunestyret 14.12.2016.