Hopp til hovedinnholdet

Asak barnehage

Besøksadresse

Branderudveien 91
2015 Leirsund

Postadresse

Pb 313
2001 Lillestrøm

Styrer

Ann-Christin Veseth

Stedfortreder styrer

Linda Hermansen

Telefon til avdelingene

Røverhula 66 93 25 47
Barnefoten 66 93 25 48

Nytt fra barnehagen

IST Direkte

IST Direkte er Skedsmo-barnehagenes verktøy for kommunikasjon mellom hjem og barnehage. 

Her kan du gi beskjeder og opprette avtaler (f.eks. henteavtaler), samt melde fravær ved sykdom og registrere fri. Barnehagen kan dele nyheter, bilder og dokumenter. Brukernavn, passord og informasjon får du i barnehagen.

Barnehageportalen

Logg på Barnehageportalen

Barnehageportalen er Skedsmo-barnehagenes læringsplattform.

Åpningstider

Hverdager fra kl. 07.00–17.00
Barnehagen har stengt julaften og nyttårsaften. Onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen kl. 13.00

Planleggingsdager

Tirsdag 2. januar 2018

Fredag 25. mai 2018

Fredag 17. august 2018

Torsdag 20. september 2018

Fredag 21. september 2018

Om barnehagen

Asak barnehage er en basebarnehage som holder til i nye lokaler på Leirsund sammen med Asak skole. Barnehagen har 82 barn i alderen 0–6 år fordelt på to baser.

Barnehagen er delt inn i ulike temarom og aktiviteter i disse foregår i små barnegrupper.

Vi har et samarbeid med skole og SFO og har tilgang til gymsal og bibliotek. Vi har mulighet til å benytte svømmehall med de eldste barna. Uteliv er viktig og barnehagen og skolen har en velutstyrt lavvo som benyttes aktivt i det pedagogiske arbeidet.

Organisering

Barnefoten - Base for barn i alderen 0–3 år. Basen er delt inn i gruppene gul og grønn med 14 barn i hver.

Røverhula Base for barn i alderen 3–6 år. Basen er delt inn i gruppene rød, blå og lilla med 18 barn i hver.

Ansatte

Vi er 21 ansatte i barnehagen. 9 pedagogiske ledere og 1 styrer med førskoleutdanning, 10 fagarbeidere og 1 assistent.

Satsningsområder

Asak barnehage jobber systematisk med Plan for kvalitetssikring av omsorgs -og læringsmiljøet i barnehagen. Vi jobber med ett område 1/2-år av gangen.  Vi har fokus på den voksnes praksis i kjerneaktiviteten - i det direkte møte med barna. Vi har delt inn året i perioder, der vi har fokus på ulike tema. Dette beskrives gjennom periodeplanen vår. Etter hver periode gir vi ut avisa Glasak, der vi dokumenterer mye av arbeidet vi gjør.

I Asak barnehage legger vi vekt på utelek og friluftsliv. Vi har en lavvo i nærheten av barnehagen, som blant annet benyttes på turdager.    

Barnehagefakta

Skedsmo kommune viser barnehagefakta (fra utdanningsdirektoratet sine sider) for de kommunale barnehagene i kommunen.

Hvor mange voksne per barn, personalets kompetanse, hvor store utearealene er og hva som er åpningstidene er eksempler på spørsmål en kan få svar på gjennom Barnehagefakta.

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen holdes annen hver vår i private- og kommunale barnehager. Den besvares av foreldre med barn i barnehagen.
Undersøkelsen tar opp tema om  barns læring og utvikling, foreldresamarbeid, ansattes samspill med barna og ledelse og organisasjon.

Priser

Fra 01.01. 2018 koster en full plass i barnehage  2 910 kroner per måned, men prisen varierer etter foreldrenes inntekt.

Prisoversikt for barnehagene og regler for betaling.

Barnehageplass

Du må logge deg på via ID-porten

  • Når du skal svare på tilbud
  • Følge saksgangen til søknaden
  • Søke om endring av oppholdstid
  • Endre kontaktopplysninger
  • Si opp plassen

Opptak

Kommunen samordner opptaket av barn til alle barnehager. Det betyr at du kan søke på samme måte til kommunale barnehager, private barnehager og private familiebarnehager. Dette gjelder både til hovedopptaket og til supplerende opptak gjennom barnehageåret.

 Regler for opptak.

Redusert betaling

Familier med lav inntekt får ikke automatisk lav pris for barnehageplassen. 

Søknadsskjema og mer informasjon.

Planer

Årsplan

Årsplanen gir informasjon til foreldre, eier og tilsynsmyndighet.
De ansatte i barnehagen planlegger, gjennomfører og vurderer barnehagens pedagogiske innhold. Årsplanen gir en forpliktende ramme i dette arbeidet.

Kommunale planer

Vedtekter

Vedtekter for Skedsmo kommunale barnehager.
Vedtektene ble sist endret i kommunestyret 14.12.2016.