Asak barnehages virksomhetsplan 2017

Handlingsprogram mål gjelder for perioden 2017-2020 og årsbudsjettmål gjelder for 2017.

Mål for alle programområdene

Alle enheter har valgt ut 2 områder innenfor rammen av sektorens 7 strategiske utviklingsområder og iverksatt tiltak innenfor disse. 

Mål for samlet sykefravær i sektoren er satt til 7,3%

Handlingsprogram mål 1

Følge opp sektorens realfagsstrategi.

Årsmål 1

“Nysgjerrigper-metoden», en metode for å fremme barns undring, utforsking og vitebegjær, er tatt i bruk i arbeidet med realfagssatsingen i alle barnehager.

Tiltak: Vi gjør oss kjent med - og tar i bruk "Nyskjerrigper-metoden".
Kunnskap fra naturfag-nettverkene videreføres til det øvrige personalet.
Vi lager "eksperiment-kasser".

Handlingsprogram mål 2

Fange opp og følge opp risikoutsatte barn.

Årsmål 2

Vedtatte tiltak i sektorens plan for styrking av språkopplæringen for minoritets­språklige barn er iverksatt/videreført.

Tiltak: Intervensjon for systematisk arbeid med språkutvikling videreføres.

Det jobbes med fokusord på alle gruppene/avdelingene.

Det er høyt fokus på språk i alle aktiviteter i barnehagen.

Vi har fokus på pedagogisk dokumentasjon, og gjennomfører felles forelesning I Lillestrøm

Handlingsprogram mål 3

Øke andelen barnehagelærere i barnegruppene.

Årsmål 3

Andelen barnehagelærere har økt fra 30,7 til 35 %.

Tiltak: Vi opprettholder høyt faglig fokus for å beholde og rekruttere barnehagelærere.

Vi har fokus på ledelse og ledelsesutvikling i ledergruppa.

ABLU-student går over i pedagogisk lederstilling August 2017.

Fant du det du lette etter?

Takk, så bra! Hva lette du etter?

Beklager, det vil vi gjøre noe med. Hva lette du etter?