Hopp til hovedinnholdet

Bråtejordet barnehage

Kontakt oss

Telefon 66932420

besøksadresse

Bråteveien 59
1465 Strømmen

Postadresse

Pb 313
2001 Lillestrøm

Styrer

Borghild Smedsrud

Assisterende styrer

Sissel Nedresæter

Telefon til avdelingene

Hakkespetten 66932425
Beveren 66932426
Ekornet 66932427
Rådyret 66932428
Pinnsvinet 66932429
Arbeidsrom 66932422

Nytt fra barnehagen

IST Direkte

IST Direkte er Skedsmo-barnehagenes verktøy for kommunikasjon mellom hjem og barnehage. 

Her kan du gi beskjeder og opprette avtaler (f.eks. henteavtaler), samt melde fravær ved sykdom og registrere fri. Barnehagen kan dele nyheter, bilder og dokumenter. Brukernavn, passord og informasjon får du i barnehagen.

Åpningstider

Hverdager fra kl. 07.00–17.00
Barnehagen har stengt julaften og nyttårsaften. Onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen kl. 13.00

Planleggingsdager

Onsdag 2. januar 2019
Fredag 31. mai 2019
Mandag 16. september 2019
Torsdag 31.oktober 2019
Fredag 1. november 2019

Torsdag 2. januar 2020
Fredag 22. mai 2020

Om barnehagen

Bråtejordet barnehage åpnet i helt nye lokaler 1. august 2016.
Barnehagen ligger fint til på Bråtejordet med flott utsikt og nærhet til skogen. Vi har store, moderne lokaler med blant annet vannlekerom, 2 forskerrom, 2 mediatek og et fellesrom med kjøkken, klatrevegg, scene og innvendig sklie. Det er opparbeidet et variert og flott uteområde.

Organisering

Vi har 8 avdelinger

  • 4 avdelinger for barn mellom 0-3 år  
  • 4 avdelinger for barn mellom 3-6 år.

Ansatte

Personalgruppen vår består av pedagoger, fagarbeidere og assistenter. Vi har styrer og assisterende styrer i hver sin 100% stilling, og vi har to språkpedagoger som er i tillegg til ordinær bemanning.

Satsningsområder

Vi skal arbeide systematisk med Plan for kvalitetssikring av omsorgs- og læringsmiljøet i barnehagen. Fokuset vi være på de voksnes rolle i arbeidet med barna. Barnehagen skal ha fokus på realfag, og vil være med som en del av Skedsmo kommunes arbeid knyttet til å være en realfagskommune.

Barnehagefakta

Skedsmo kommune viser barnehagefakta (fra utdanningsdirektoratet sine sider) for de kommunale barnehagene i kommunen.

Hvor mange voksne per barn, personalets kompetanse, hvor store utearealene er og hva som er åpningstidene er eksempler på spørsmål en kan få svar på gjennom Barnehagefakta.

Foreldreundersøkelsen

Bråtejordet barnehage åpnet høsten 2016 og deltok derfor ikke i foreldreundersøkelsen våren 2016.
Foreldreundersøkelsen holdes annen hver vår i private- og kommunale barnehager. Den besvares av foreldre med barn i barnehagen.
Undersøkelsen tar opp tema om  barns læring og utvikling, foreldresamarbeid, ansattes samspill med barna og ledelse og organisasjon.

Barnehageplass

Du må logge deg på via ID-porten når du skal:

  • svare på tilbud
  • følge saksgangen til søknaden
  • søke om endring av oppholdstid
  • si opp plassen
  • endre adresse, e-post eller telefonnummer

Priser

Fra 01.08. 2019 koster en full plass i barnehage  3 040 kroner per måned, men prisen varierer etter foreldrenes inntekt.

Prisoversikt for barnehagene og regler for betaling.

Redusert betaling

Husholdninger med inntekt under kr. 557 333 kan søke om redusert betaling for barnehageplassen.


Planer

Årsplan

Årsplanen gir informasjon til foreldre, eier og tilsynsmyndighet.
De ansatte i barnehagen planlegger, gjennomfører og vurderer barnehagens pedagogiske innhold. Årsplanen gir en forpliktende ramme i dette arbeidet.

Virksomhetsplan

Virksomhetsplanen er utdanningssektorens utviklingsplan for virksomhetene.

Kommunale planer

Vedtekter

Vedtekter for Skedsmo kommunale barnehager.
Vedtektene ble sist endret i kommunestyret 14.12.2016.