Hopp til hovedinnholdet

Ofte stilte spørsmål om opptak

Hvordan vet jeg at søknaden er mottatt?

På siste side i søknaden står det at søknaden er registrert. En bekreftelse sendes på e-post.

Du kan logge deg inn på søknadsprogrammet og se at søknaden ligger under Status på søknad – Aktive saker

Det er bare den som søkte først som kan gjøre endring i søknaden, ikke medsøker.

Hovedopptak

Hva er hovedopptak?

Hovedopptak er opptak til barnehageplasser som blir ledige i august når det eldste årskullet slutter i barnehagen og begynner på skolen.

Er søknaden med i hovedopptaket?

Alle søknader og dokumentasjon mottatt innen 01.03. er med i hovedopptaket,dersom ønsket startdato er innen 30.11.

Hvis det er ønsket startdato senere enn 30.11. er søknaden med i suppleringsopptak  til ledige plasser etter den dato som er ønsket startdato.

Har vi fått plass? Når får vi svar?

Alle som er med i hovedopptaket - det vil si søkte innen 01.03. og ønsket start innen 30.11. - vil få svar i posten innen midten av mai med enten tilbud eller avslag.

Mens vi jobber med opptaket i mars/april kan vi ikke gi svar på telefonen, det kommer brev per epost.

Suppleringsopptak

Hva er suppleringsopptak?

Suppleringsopptak er opptak til barnehageplasser som blir ledige utenom hovedopptaket. Suppleringsopptak gjøres hver gang det blir en ledig plass, hele året.

Alle aktive søknader er med i suppleringsopptak for plasser som blir ledige etter den datoen som er ønsket startdato.

Overflytting

Får vi plass når vi søker overflytting?

Ikke alle som søker overflytting vil få tilbud om plass. Det er flere som søker overflytting enn det er ledige plasser i enkelte barnehager. Derfor tildeles plasser ut fra trekning mellom de som har søkt.

Kommunale barnehager og enkelte av de private barnehagene gir prioritet for overflytting, men bare i hovedopptaket.

Resten av året har dere samme prioritet som før dere fikk plass der dere er nå.

Barn med nedsatt funksjonsevne skal ha plass først ifølge barnehageloven, overflytting kommer etter disse.

Når må vi si opp nåværende plass?

Hvis dere har plass i en kommunal barnehage og får overflytting til en annen kommunal barnehage trenger dere ikke å si opp, da begge barnehagene har samme eier (kommunen). Sluttdato i den ene barnehagen blir dagen før startdato i en nye barnehagen.

Hvis dere får overflytting til en  privat barnehage eller fra en privat- til en kommunal barnehage, må dere sende oppsigelse på den plassen dere ikke skal ha lenger. Oppsigelsestiden gjelder slik den står i barnehagens vedtekter.

Prioritet

Hvem får prioritet?

Det er eier av barnehagen som fastsetter opptakskriteriene, så det kan være forskjell på hvilke grupper som er prioritert. Se vedtektene for den enkelte barnehage.

For å få prioritet må dokumentasjon sendes til Utdanningssektoren i Skedsmo kommune, PB 313, 2001 Lillestrøm.

Hvem får plass?

I første runde av hovedopptaket er det bare de med barnehagen som ønske nr. 1 som får tilbud. I resten av hovedopptaket er det trekningsnummeret som gjelder.

I suppleringsopptaket har alle som  har barnehagens navn blant sine ønsker, eller har krysset av for at de også ønsker tilbud fra andre barnehager like sjanser på plass i den enkelte barnehage, enten det er 1. eller 5. ønske. Det er trekning som avgjør hvem som får plass.

Enkelte barnehager har prioritet for de som har ønsket dem som 1. eller 2. ønske, dette gjelder hele året.

Hvorfor fikk vi ikke 1. ønske?

Hvis dere ikke fikk plass i den barnehagen dere hadde på første ønske, er det fordi det ikke var plass til flere barn i aldersgruppen til ditt barn.

Takke nei til plass

Hvis vi takker nei, havner vi bakerst på søkerlisten igjen?

Nei. Vi gjør opptak etter trekning, ikke etter ansiennitet.

Alle som har søkt en barnehage har like sjanser på plass, men de med høyest prioritet skal ha plass først.

I hovedopptaket sendes det kun ut ett tilbud til hvert barn. Når et tilbud er sendt, er ikke lenger barnet med i hovedopptaket.

Hvis du vil fortsette å stå på søkerlisten etter at du har takket nei til et tilbud, må du krysse av  for at du fortsatt vil stå på søkerliste. Da er barnet med i suppleringsopptak etter at hovedopptaket er ferdig.

Endre søknaden

Hvorfor får jeg ikke endret ønskene i den elektroniske søknaden?

Hypernet (søknadsprogrammet) er sperret for endringer i mars/april for de som har søkt allerede.

Det er mulig for nye søkere å registrere sin søknad, men de er ikke med i hovedopptaket.

Endre rekkefølge

Ønskene som er registrert innen 01.03. gjelder i dette hovedopptaket.

Vi forholder oss til opplysningene som er levert innen søknadsfristen.

Eventuelle endringer må gjøres etter at hovedopptaket er gjennomført.

Hvem har rett til barnehageplass?

Barn som har fylt ett år innen 31. august og som det er søkt for innen 1. mars, har rett til å få plass i barnehage innen 31. august.

Barn har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt.

Barn født i september, oktober og november kan få plass fra august, men de har rett til plass innen utgangen av den måneden de fyller ett år.