Hopp til hovedinnholdet

Barnehageplass

Søke barnehageplass

Første gang du registrerer søknad skal du ikke logge deg inn, men gå direkte til Søke barnehage.
Når tilbud er opprettet vil du få melding via SMS og e-post.

Svare på tilbud, endre søknad, kontaktopplysninger eller oppholdstid

Du må logge deg på via ID-porten

  • Når du skal svare på tilbud
  • Følge saksgangen til søknaden
  • Søke om endring av oppholdstid
  • Endre kontaktopplysninger
  • Si opp plassen

Si opp barnehageplass

Oppsigelsestiden er 1 måned regnet fra den 1. i påfølgende måned. Betaling påløper i oppsigelsestiden.
Private barnehager kan ha annen oppsigelsestid, se barnehagens vedtekter.