Hopp til hovedinnholdet

Barnehageplass

Første gang du registrerer søknad skal du ikke logge deg inn, men gå direkte til fanen "Søke barnehager".

Når vi har et tilbud om plass til barnet, får du melding på SMS og e-post.

Du må logge deg på via ID-porten når du skal:

  • svare på tilbud
  • følge saksgangen til søknaden
  • søke om endring av oppholdstid
  • si opp plassen
  • endre adresse, e-post eller telefonnummer
Oppsigelsestiden er 1 måned regnet fra den 1. i påfølgende måned.
Betaling påløper i oppsigelsestiden.
Private barnehager kan ha annen oppsigelsestid, se barnehagens vedtekter.