Besøksadresse:
Vigernesgata 1
2004 Lillestrøm


Send e-post

66 93 20 00

Se større kart Vis kart
Rektor

Pål Kristiansen

Send e-post

Undervisningsinspektør

Helene Eidem

Send e-post

Undervisningsinspektør

Morten Kolobekken

Send e-post

Sekretær

Anne Berit Martinsen

Send e-post

Aktuelt

Lenkesamling

05.02.2014

Her finner du en samling med fine pedagogiske programmer som Salaby, Mikroverkstedet, DragonBox og andre faglenker.

FAU

21.06.2013

Du kan følge med på FAUs aktiviteter på denne siden:

Bestilling av melk og frukt

10.06.2013

Her bestiller du melk, juice og frukt for vårhalvåret 2014, og finner annen informasjon om frukt eller drikkeabonnement.

MLG

Logg på MLG

Du logger på MLG ved hjelp av elektronisk ID. Du kan bruke elektronisk ID fra MinIDBankIDCommfides eller Buypass for å logge inn. 

Hjelp til innlogging.

MLG (Microsoft Learning Gateway) er Skedsmo-grunnskolenes læringsplattform og informasjonskanal på nett. Her finner du nyttig informasjon som angår foreldre og barn på den enkelte skole.

Søke fri

Skolens ferier og fridager

Ordensreglement

Bytte skole

Om skolen

Vigernes skole er en barneskole (1.–7. trinn) med ca. 480 elever, 20 klasser og 2 baser i SFO. Vigernes ligger i utkanten av Lillestrøm med store uteområder i et etablert boligstrøk. Skolen har tradisjoner tilbake til 50-tallet, men etter rehabilitering, framstår skolebygget tidsmessig og godt tilrettelagt for læring og trivsel både for elever og ansatte.

Satsningsområder
Vår hovedoppgave er å lære elevene så mye som mulig i tiden på skolen. Vi jobber i den sammenheng med å gi enda bedre leseopplæring, samt utvikle god praksis.  

Kommunen har en plan for kvalitetssikring av læringsmiljøet. Vi vil i perioden fremover observere hverandre og gjennomføre samtaler i etterkant. Intensjonen er å utvikle vår praksis og at det igjen genererer et bedre læringsmiljø og mer læring. 

Skolebibliotek

Her kan du se hvilke bøker som er tilgjengelige i Vigernes skoles bibliotek.

Skolen har sitt eget skolebibliotek som elevene bruker jevnlig. 
Bestilling av bøker gjøres direkte på skolebiblioteket. Elever har foreløpig ikke tilgang til å logge inn. 


SFO

Skolen har egen skolefritidsordning (SFO). Formålet er å gi barn på 1. - 4. årstrinn omsorg og tilsyn før og etter undervisningstid. Tilbudet er frivillig, og prisen bestemmes av hvor lang oppholdstid som velges.

Planer

Virksomhetsplan Vigernes skole 2014

Virksomhetsplanen er utdanningssektorens utviklingsplan for virksomhetene.

Sist oppdatert 27. januar 2014