Hopp til hovedinnholdet

Skedsmo realfagssenter

Besøksadresse

Kunnskapsveien 19
2007 Kjeller

Postadresse

Pb 313
2001 Lillestrøm

Leder

Øyvind Rundtom

Rådgiver

Torill Høiby

Rådgiver

Tine Weise Håland

Rådgiver

Linda Merete Smedbakken

1. august 2013 startet kunnskapssenteret opp som en del av Skedsmo kommune sin satsning på realfag og teknologi i skolen.

 

Skedsmo realfagssenter har som hovedmål å fremme elevenes læring i realfag og teknologiske fag og øke interessen for disse fagene i skolen. Det er viktig å gi alle elevene grunnleggende og allmenndannende kunnskap. Slik forstår de relevansen av realfag i hverdagen og i de store samfunnsspørsmålene de vil bli stilt ovenfor i fremtiden.

 

Kjeller skole er valgt til å være en utprøvingsarena for prosjektene realfagssenteret utarbeider, og er profilskole innen realfag og teknologiske fag. Derfor er senteret plassert på Kjeller skole.

 

Vi arbeider med å utvikle lærernes kompetanse innen naturfag, med vekt på utvikling av Forskerspiren, et av hovedområdene i Kunnskapsløftet.

 

For å få et helhetlig kommunalt løft i realfag og teknologi er det viktig at alle elever møter samme tilbud. Derfor har realfagssenteret blant annet valgt å satse på valgfaget Teknologi i Praksis. Alle skoler i Skedsmo kommune tilbyr valgfaget. Videre jobber vi med å ruste opp naturfagundervisningen og øke mengden elevaktiviteter i kommunen. Dette vil bidra til at alle elever får et akseptabelt minimum av forsøk og ekskursjoner i løpet av grunnskolen.