Hopp til hovedinnholdet

Skedsmo realfagssenter

1. august 2013 startet kunnskapssenteret opp som en del av Skedsmo kommune sin satsning på realfag og teknologi i skolen.

 

Skedsmo realfagssenter har som hovedmål å fremme elevenes læring i realfag og teknologiske fag og øke interessen for disse fagene i skolen. Det er viktig å gi alle elevene grunnleggende og allmenndannende kunnskap. Slik forstår de relevansen av realfag i hverdagen og i de store samfunnsspørsmålene de vil bli stilt ovenfor i fremtiden.

 

Kjeller skole er valgt til å være en utprøvingsarena for prosjektene realfagssenteret utarbeider, og er profilskole innen realfag og teknologiske fag. Derfor er senteret plassert på Kjeller skole.

 

Vi arbeider med å utvikle lærernes kompetanse innen naturfag, med vekt på utvikling av Forskerspiren, et av hovedområdene i Kunnskapsløftet.

 

For å få et helhetlig kommunalt løft i realfag og teknologi er det viktig at alle elever møter samme tilbud. Derfor har realfagssenteret blant annet valgt å satse på valgfaget Teknologi i Praksis. Alle skoler i Skedsmo kommune tilbyr valgfaget. Videre jobber vi med å ruste opp naturfagundervisningen og øke mengden elevaktiviteter i kommunen. Dette vil bidra til at alle elever får et akseptabelt minimum av forsøk og ekskursjoner i løpet av grunnskolen.