Hopp til hovedinnholdet

Realfagskommune

Hva vil det si å være realfagskommune?

Vi skal fremme elevenes læring i realfag og teknologiske fag og øke interessen for disse fagene i barnehage og skole. Kommunens realfagssenter har et særlig ansvar i satsingen.


Målene for satsingen er:

  • Barn og unges kompetanse i realfag skal forbedres 
  • Andelen barn og unge på lavt nivå i matematikk skal reduseres
  • Flere barn og unge skal prestere på høyt og avansert nivå i realfag
  • Barnehagelæreres og læreres kompetanse i realfag skal forbedres

For å nå målene har vi fire innsatsområder. 

Innsatsområder

Dragonbox: Digital matematikk på 1., 2. trinn og i barnehagen

Alle elever på 1. og 2. trinn, og noen barnehager, deltar i prosjektet. Målet er å fremme læring i matematikk. Det er kjøpt inn nettbrett til alle som deltar. Dragonbox-metodikk for matematikkopplæringen er utviklet av Jean-Baptiste Huynh, WeWantToKnow. Realfagssenteret vil være faglig ansvarlig.  

Rapport: Matematikk på nye måter

I slutten av august 2017 publiserte NIFU  en rapport som tar for seg erfaringene fra Dragonbox-prosjektet  i Skedsmo.
Les rapporten "Matematikk på nye måter". 

Lessons Study - kollegaveiledning

Lesson Study er en metode hvor lærere i fellesskap planlegger undervisning, observerer hverandre og sammen reflekterer over gjennomført undervisning. På den måten kan de stadig å kunne gjøre undervisningen bedre. Vi har valgt å benytte metoden i realfag ved ungdomsskolene. Ressurslærere i realfag er aktivt med som veiledere. Dette er en videreføring av tiltak igangsatt i UDIR-satsingen Ungdomstrinn i utvikling. 
 

Lærende nettverk i barnehage og skole

Barnehagelæreres og læreres kompetanse i realfag skal forbedres. Vi etablert flere nettverk og faggrupper for å få til dette. Vi har nylig startet to nye nettverk innen realfag i barnehagene. Fokuset i nettverkene vil være å utarbeide læringsopplegg og aktiviteter. Vi lærer gjennom erfaringer og samarbeid.  
 

Lokale læreplaner innen naturfag og teknologiske fag

Vi arbeider med lokale læreplaner innen naturfag og teknologiske fag for barnehage og skole. Planen blir utarbeidet i dialog med faggruppene innen naturfag og natur, miljø og teknologi. Fagpersoner fra HiOA bistår i dette arbeidet. Planen vil legges fram til politisk behandling i januar 2018. 

Lenker

Presse