Hopp til hovedinnholdet

Musikk- og kulturskolen

Besøksadresse

Dampsagveien 14
2000 Lillestrøm

Postadresse

Pb 313
2001 Lillestrøm

Rektor

Jørn Takla

Undervisningsinspektør

Trude Nordeng Rougnø

Sekretær

Nina Bjørgum

Musikk- og kulturskolen på Facebook

Våre aktiviteter

Vi tilbyr opplæring på de fleste instrumenter i tillegg til sang og teater. Vi har også kunstverksted. For barn på 1. til 4. trinn har vi musikkgrupper (musikk, dans og teaterlek).  Disse gruppene er på barnets skole i SFO-tid. Voksne kan også få instrumentopplæring.


Se alle våre tilbud på vår detaljerte oversikt over aktiviteter.


 • Du må være bosatt i Skedsmo kommune for å søke på kulturskolen.
 • Når du får tilbud om plass på kulturskolen får du tildelt tid og øvingssted.
 • Undervisningen foregår etter skoletid fra mandag til torsdag.
 • Undervisning foregår i musikkskolens lokaler i Dampsagveien 14, og på skolene i Skedsmo.
 • Kunstverkstedet har sin undervisning i 2. etasje i «Dusinet», Kirkegata 12, vis a vis kultursenteret.

Skedsmo musikk- og kulturskole ønsker å være et lokalt ressurssenter for alle som driver med aktiviteter innen musikk, teater, kunst og dans.

Søke plass

 • Frist for å søke og si opp plass  er 1. juni for høstsemesteret, med oppstart i slutten av august, og 
 • 31. desember for vårsemesteret, med oppstart i begynnelsen av januar. 
 • Vi tar i mot søknader gjennom hele året. Vi tar forbehold om ledig plass. 

Første gang du søker og hvis du skal legge til søsken, må du velge "ny elev". 
Du vil motta en epost med påloggingsinformasjon når søknaden din er registrert. Deretter må du knytte brukeren opp til ID-Porten.

Vi tar inn elever gjennom hele året dersom det blir ledige plasser.

Les gjennom regler for opptak, betaling og undervisning før du søker. 

Endre aktivitet (fag), si opp plass eller endre personopplysninger

Foresatte til elever som allerede har plass logger på med ID-porten. (MinID, BankID, Buypass eller Commfides

Når du har logget inn kan du

 • Endre fag (instrument eller aktivitet) du vil stå på venteliste til
 • Legge til flere fag (instrument eller aktivitet) du vil stå på venteliste til
 • Si opp plass
 • Endre personopplysninger

Det er ikke nødvendig å fornye søknaden hvert år når du står på venteliste. 

Når du har fått plass, beholdes plassen til den sies opp.

Søke permisjon

Søk permisjon fra undervisningen til

Skolens ferier og fridager

Priser

Våre priser i 2019 er:

 • Musikkgrupper på SFO et skoleår: 2 142 kr
 • Annen undervisning (instrumenter, gitarkurs,drama, sang og kunstverksted) et skoleår: 4 095 kr
 • Voksne: 5 ganger 30 minutter, 1 989 kr
 • Instrumentleie: 300 kr per instrument per halvår

Faktura sendes ut hvert halvår i slutten av semesteret.
 

Opptak

 • Vi har musikkgrupper på SFO for 1.-4. trinn. De som har fått plass på musikkgruppe beholder denne ut 4. klasse. Ønsker man å slutte tidligere må plassen sies opp i søknadsportalen. 
 • Vi tar inn elever på de andre aktivitetene fra og med 3. trinn, eller yngre ved ledig kapasitet. På sang tar vi inn elever fra fylte ti år.
 • Det er anledning til å sette seg på venteliste når eleven har begynt på 1. trinn.  
 • Elever som har fått plass kan fortsette ut semesteret de fyller 19 år på valgt aktivitet.  
 • Ønsker en flere aktiviteter må det søkes på hver enkelt.  
 • Hver elev kan benytte seg av inntil to tilbud ved skolen.  
 • Ventelistenes lengde varierer fra aktivitet til aktivitet.  
 • Det gis ikke fortrinnsrett for elever som allerede er tatt inn ved skolen.  
 • Ved ventelister prioriteres barn og ungdom som har stått lengst på venteliste.
 • Frist for å søke og si opp plass er 1. juni for hovedopptaket om høsten.  
 • Vi tar inn elever gjennom hele året hvis det blir ledige plasser.  

Betalingsreglement

 • Prisene fastsettes av kommunen, og kan reguleres hvert halvår.  
 • Faktura sendes ut to ganger i året, i oktober for høstsemesteret, og i april for vårsemesteret.
 • Påbegynt semester må betales fullt ut.
 • Det gis en prøvetime uten forpliktende betaling ved oppstart.
 • Utmelding må gjøres i søknadsportalen på vår hjemmeside før 1. juni for høstsemesteret og før 1. desember for vårsemesteret.
 • Ved oppstart etter halvgått semester betales halv semesteravgift.
 • Dersom skolen må avlyse timer på grunn av at vi ikke kan skaffe vikar, refunderes elevavgiften fra og med femte avlysning.
 • Ved manglende betaling, vil eleven miste elevplassen

Annet

 • Ved mye fravær uten grunn eller ved dårlig innsats over tid, kan eleven miste retten til elevplass ved skolen.
 • Det er anledning til å søke om permisjon fra undervisningen i inntil ett år. Du søker permisjon for ditt barn på epost til rektor Jørn Takla: jornt@kedsmo.kommune.no Permisjonssøknader må begrunnes.
 • Gi beskjed direkte til lærer dersom du ikke kan møte til timen.
 • Vi ønsker å gi elevene et godt og variert tilbud. Derfor kan det være nødvendig med endringer i timeplanen i løpet av skoleåret.
 • Alle elever i musikk- og kulturskolen skal få minst et tilbud i året om å delta på ett av våre elevarrangementer/konserter. Vi ser på dette som en viktig del av undervisningen.
 • Eleven må selv kjøpe inn nødvendig materiell som skal brukes i undervisningen. Det er viktig at instrumentaleleven har et godt instrument.
 • Enkelte instrumenter kan leies ved skolen. Det skrives da egen leiekontrakt.

Planer

Fagplaner

Ansatte