Aktiviteter

Musikkgruppe for 1.-4. trinn

 • Sang, rytmeleker, spill på enkle instrumenter, improvisasjon, lytting, bevegelse og drama.
 • 45 minutter, en dag i uka.
 • Øvingssted: Hver enkelt skole fra skoleslutt til kl. 17.00. Du trenger ikke gå på SFO for å delta på musikkgruppene.
 • Sang til pianokomp og har samspill med rytmeinstrumenter.
 • Lærere: Bjørg Rosseland Pettersen, Berit Kvalvåg-Eriksen, Gisela Ficher-Aasheim
 • De som har fått plass på musikkgruppe beholder plassen ut 4. klasse. Ønsker eleven å slutte tidligere må du si opp plassen via søknadsportalen.

Band og orkestre

Romus

 • Strykeorkester med ungdom fra hele Romerike i aldersgruppen 9–16 år.
 • Øver i Lørenskog Hus

Oppstrykerne

 • Aspirantorkester for strykere i aldersgruppen 7–11 år.
 • Øver på Volla skole. 
 • Lærere: Sarah Sekkelsten, Kristina Renolen

Young Horn Big Band

 • Ungdomsstorband for aldersgruppen 13–19 år.
 • Øver prosjektbasert og noen fredager på Kulturskolen.
 • Leder/kontaktperson er Thomas Takla.

Cello, kontrabass og el.bass

 • Opptak fra 6 år. (cello)
 • Nybegynnergrupper: 45 minutter, en dag i uka.
 • Enkelttimer: 20 minutter, en dag i uka.
 • Øvingssted: Kulturskolen/Volla skole.
 • Cello og kontrabass kan leies.
 • Lærer cello, kontrabass og el. bass: Kristina Renolen

Dans

Undervisning i dans i samarbeid med Norsk Ballettinstitutt på Lillestrøm.  Dansen går over 28 ganger pr. år. Pris er 2 945,- i året. Noen ekstrautgifter til klær og utstyr må påregnes.
Du kan velge mellom disse alternativene:

 • Barnedans 4 – 5 år
 • Begynnerdans 6 – 9 år.
  Velg mellom:
  • Breakdance for gutter
  • Hip hop
  • Jazz
  • Ballett
  • Akrobatikk

Eldre barn og ungdommer kan også søke, men da vil nivået bli vurdert i hvert tilfelle.

Fiolin

 • Opptak fra 6 år.
 • Nybegynnergrupper: 45 minutter, en dag i uka.
 • Enkelttimer: 20 minutter, en dag i uka.
 • Øvingssted: Kulturskolen /Volla skole.
 • Fioliner kan leies.
 • Lærere: Sarah Sekkelsten, Mari Ystanes Fjeldstad

Gitar

 • Nybegynnergrupper: 45 minutter, en dag i uka.
 • Enkelttimer: 20 minutter, en dag i uka.
 • Øvingssted: Kulturskolen/Brånås skole.
 • Ta med egen gitar.
 • Lærere: Jørn Takla, Jim Berget og Marius Solbakken

Gitarkurs

Gitarkurs 1, Nybegynner:

 • 45 minutter, en dag i uka.
 • Gruppa består av 6 elever.
 • Ta med egen gitar. Øvingssted er på Musikk- og kulturskolen
 • Varighet 1 år

Gitarkurs 2, Videregående:

 • Kurset er for de som har gått gitarkurs 1.

Keyboard

 • Enkelttimer 20 minutter, en dag i uka.
 • Noe gruppeundervisning og konserter.
 • Øvingssted: Musikk- og kulturskolen 
 • Må ha tilgang til keyboad å øve på.

Korps

Vi samarbeider med skolekorpsene i Skedsmo og det er våre lærere som står for undervisningen. Meld deg på og les mer om korpsene på korpsenes egne hjemmesider:

Musikk for barn og voksne med psykisk funksjonshemming

Musikkgruppe

 • Sang til pianokomp og har samspill med rytmeinstrumenter.
 • Lærer: Bjørg Rosseland Pettersen

Go’fotbandet

 • Band med høy hyggefaktor som spiller musikk fra salmer til rock.
 • Øvingssted: Kulturskolen.
 • Lærer: Bjørg Rosseland Pettersen

Messingblås

trompet, trombone, baryton, tuba, horn

 • Enkelttimer: 20 minutter, en dag i uka.
 • Noe gruppeundervisning, ensemble/samspill med lengre timer.
 • Øvingssted: Kulturskolen og barneskolene i Skedsmo.
 • Instrument kan leies.
 • Lærer, trombone, tuba: Thomas Takla, 
 • Lærer, horn: Karen Ruud
 • Lærer trompet: William Snobl, Andreas Frydendal Pedersen

Piano

 • Enkelttimer: 20 minutter, en dag i uka.
 • Noe gruppeundervisning og konserter.
 • Øvingssted: Kulturskolen og barneskolene i Skedsmo.
 • Må ha tilgang til piano å øve på.
 • Lærere: Patryk Koralewski, Jesper Svenssen, Berit Kvalvåg-Eriksen og Jørgen Adeler.

Sanggruppe

 • For elever mellom  6-9 år
 • Nybegynnergrupper 45 minutter, en dag i uka
 • Øver på Vigernes skole
 • Elevene får grunnleggende opplæring i sang- og pusteteknikk, kjente sanger, sangleker, kor og ensemblesang.

Sang

 • Fra 10 år.
 • Enkelttimer: 20 minutter, en dag i uka.
 • Av og til vokalgrupper, samsang og mikrofontrening.
 • Øvingssted: Musikk- og kulturskolen.
 • Lærer: Marit Solstrand

Slagverk (trommer)

 • Enkelttimer: 20 minutter, en dag i uka.
 • Øvingssted: Kulturskolen.
 • Skarptromme kan leies.
 • Lærer: Morten Belstad.

Teatergruppen Gato Blanco

 • Øving 1 ½ time, en dag i uka.
 • Gruppa deles i 3. Det vil være noen fellesøvinger i løpet av året.
 • Det settes opp to forestillinger i året.
 • Foresatte må regne med å hjelpe til litt med praktisk arbeid i forbindelse med forberedelser og oppsetning av forestillingene.
 • Instruktør: Herman Jørgenrud

Treblås

Fløyte, klarinett, sax

 • Enkelttimer/gruppeundervisning 20 minutter, en dag i uka.
 • Øvingssted: Kulturskolen og barneskolene i Skedsmo.
 • Instrumenter kan leies.
 • Lærere, fløyte: Helle Lyngstad, Morten Mortensen
 • Lærere klarinett: Unni Røe
 • Lærer sax: Jørgen Mathisen

Undervisning for voksne

 • Enkelttimer 30 minutter
 • Kjøpes som pakker på 5 eller 10 ganger

Visuelle kunstfag

 • Gruppeundervisning 1 ½ time, en dag i uka
 • Tegning, maling, skulptur og andre teknikker.
 • Aldersblandede grupper med maksimalt 10 elever per gruppe.
 • Undervisningssted: 2. etasje i «Dusinet», Kirkegata 12, vis a vis kultursenteret.
 • Materiell er inkludert i prisen.
 • Lærer: Gro Ånonsen.

Lærere

Bjørg Rosseland Pettersen

 • E-post: bjorg_rp@hotmail.com
 • Mobil: 95702832
 • Underviser i musikkgrupper og tilpasset musikk
 • Utdanning:
  Førskolelærer med spesialpedagogikk
 • Erfaring:
  Jobbet 15 år i kulturskolen med 1. og 2. klasse i musikk.
  10 år med tilpasset musikk for barn og voksne med psykisk funksjonshemming.

Helle Waagø Lyngstad

 • E-post: HelleWaago.Lyngstad@skedsmoskolen.no
 • Mobil: 93893825
 • Instrument: Tverrfløyte
 • Utdanning:
  7 års høyere musikkutdanning fra Norges musikkhøgskole. Hovedfag i musikkpedagogikk, med hovedoppgave om prestasjonsmotivasjon og prestasjonsangst (1996)
 • Erfaring:
  Undervisningserfaring fra 1989 (korps, musikkskoler, kurs og privatundervisning) Medforfatter av samspillboka Vi spiller fløyte og gitar (Lyngstad og Lundestad 2007). Diverse utøvende erfaring, særlig i samarbeid med gitarist. Erfaring som administrativt tilsatt og utreder ved Norges musikkhøgskole (2000-2003) 

Unni Røe

 • E-post: unni.roe@skedsmoskolen.no
 • Mobil: 41303390
 • Instrument: klarinett
 • Utdanning:
  Norges Musikkhøgskole – kandidateksamen i musikkpedagogikk 1984, Norges Musikkhøgskole – kandidateksamen i instrumental 1986
 • Erfaring:
  Ansatt som klarinettlærer i Skedsmo musikk og kulturskole siden 1986. Jobbet som freelance musiker i mange sammenhenger.

Thomas Takla

 • Epost: Thomas.Takla@skedsmoskolen.no
 • Mobil: 45633277
 • Instrument: Trombone og grovmessing, storband-dirigent Young Horn Big Band
 • Utdanning:
  Master fra Royal Academy of Music, Århus I Danmark
 • Erfaring:
  Lang undervisningserfaring fra kulturskoler og musikkinstitusjoner.
  Har spilt i mange profesjonelle orkestre, også internasjonale, både klassisk og jazz.

Henrik Mosnes

 • E-post: henrik.mosnes@skedsmoskolen.no
 • Mobil: 97521647
 • Instrument: Tangentinstrumenter
 • Utdanning:
  Cand. mag med storfag i musikkvitenskap, Universitetet i Oslo
 • Erfaring:
  Har undervist ved Skedsmo musikk- og kulturskole siden 2005.
  Har også undervist ved andre skoler og hatt privatelever. 
  Lang erfaring som utøvende musiker med forskjellige band og artister i ulike sjangere, jobber også som arrangør og repetitør.               

Jørn Takla

 • E-post: jornt@skedsmo.kommune.no
 • Telefon: 92633849 / 66938702
 • Instrument: Gitar
 • Utdanning:
  Norges musikkhøyskole – hovedfag (Master)
 • Erfaring:
  Gitarlærer og utøver fra 1980.
  Rektor i Skedsmo musikk- og kulturskole fra 1989.

Gisela Fischer Aasheim

 • E-post: giselafischer.aasheim@skedsmoskolen.no
 • Mobil: 47246819
 • Utdanning:
  Utdannet musikkpedagog og videreutdanning og mastergrad i musikkterapi
 • Erfaring:
  Underviser i musikk i 1. klasse på forskjellige skoler i kommunen og har musikkgrupper i SFO-tiden. I tillegg leder hun et musikktilbud på et psykiatrisk dagsenter og har musikkgrupper for demente ved et bo- og omsorgssenter.

Sarah Lucy Pound Sekkelsten

 • Epost: slps@online.no,
 • Mobil: 99484602
 • Instrument:fiolin /bratsj
 • Utdanning:
  Rogaland Musikkonservatorium, NMH, UiO, Guildhall School of Music and Drama

Kristina Renolen

 • E-post: kristina.renolen@skedsmoskolen.no,
 • Mobil: 95249829
 • Instrument: cello
 • Utdanning:
  5-årig intrumental-ped og utøvende ved Østlandets Musikkonservatorium/Malmø Musikhøgskole/Norges Musikkhøgskole.
 • Erfaring:
  Har jobbet i kulturskole siden 1995 (Kongsberg, Nittedal, Skedsmo, Øksnes, Sortland, Lillehammer). Jobber nå 40 % i Skedsmo Musikk og Kulturskole (cello og strykeorkester, pluss strykerkurs i sfo tid og "kunstmusikk live" for 7- 10 trinn) og 30 % i Lillehammer Kulturskole (cello).
 • E-post: mari.ystanes.fjeldstad@gmail.com
 • Mobil: 41475424
 • Instrument: Fiolin
 • Utdanning:
  Bachelor i utøvende musikk, praktisk-pedagogisk utdanning og instrumental videreutdanning fra Universitetet i Stavanger. Musikkmetodikk for barn fra 0 til 9 år fra Barratt-Due musikkinstitutt.
 • Erfaring:
  Variert erfaring som fiolinlærer og dirigent. Har spilt i spelemannslag, dansa folkedans, deltatt i ulike forestillinger og spilt i ulike orkester og kammermusikkgrupper.

Jesper Holmkvist Svenssen

 • E-post: jsvens@gmail.com
 • Mobil: 92822354
 • Instrument: Piano
 • Utdanning:
  Cand. Musicae ved Norges musikk høgskole. I tillegg studier ved Det jyske musikkonservatorium i Århus og Konservatoriet i Praha.
 • Undervisningserfaring:
  Skedsmo, Oslo og Eidsvoll Kulturskoler,
 • Akkompagnementserfaring:
  Norges musikkhøgskole, Ringsakeroperaen og freelance.
 • Konserter:
  Egen konsertvirksomhet, både solo og kammermusikk.

Fant du det du lette etter?

Takk, så bra! Hva lette du etter?

Beklager, det vil vi gjøre noe med. Hva lette du etter?