Hopp til hovedinnholdet

Fagplan for musikkgrupper

Musikkgruppene er for barn i 1.-4.klasse, og inneholder sang, samspill, dans og teaterlek.

Barn lærer best gjennom lek og fantasi hvor de får være kreative i et inkluderende og trygt miljø. I aktivitetsgruppene gir vi barna byggesteiner som de etterhvert kan bruke til å videreutvikle seg innenfor de forskjellige kunstformene.

Mål

  • Å gi barna positive opplevelser med musikk, dans og teaterlek.
  • Gjennom at barna deltar i de ulike uttrykksformene får de erfaringer og kunnskap innenfor de estetiske fagene.
  • Gi barna et grunnlag for en seinere fordypning innen de ulike estetiske fagene.

Innhold

Vi bruker både kjente og ukjente sanger, både fra Norge, og andre land.


I samspill bruker vi rytmeinstrumenter som tromme, tamburin osv. Melodiinstrumenter som klokkespill, xylofoner og piano.


Vi komponerer vår egen musikk.


Barna blir introdusert for musikkbegrepene. Puls, tempo, takt, telling, dynamikk, klang og tonehøyde.


Innenfor dans bruker vi f.eks. ringdanser eller fri bevegelse etter forskjellig type musikk.


I teaterlek kan vi f.eks. lage ett eventyr, som vi dramatiserer. Vi setter opp enkle forestillinger.


Gjennom barnas kreative utfoldelse, er de med på å forme aktivitetene. Dette er fritid, og vi legger stor vekt på barnas innspill og forslag. Fokuset i aktiviteten, vil variere ut i fra barnas interesser og gruppesammensetning.


 Gjennom de forskjellige aktivitetene blir hele sanseapparatet stimulert. Det å oppleve glede, og å ha det morsomt sammen, frigjør fantasi og kreativitet.