Hopp til hovedinnholdet

Fagplan for drama

Vi ønsker å gi elevene trygghet og glede ved å stå på scenen. De skal lære å gå inn i rollefigurer og leve seg inn i disse.

Mål

Alle skal få mulighet til å oppleve gleden ved å jobbe mot en forestilling og å stå på scenen.

Vi jobber med

  • Mimikk
  • Improvisasjon
  • Karakter og rolletolkninger
  • Samspill
  • Sang og dans
  • Konsentrasjonsøvelser
  • Kroppsspråk
  • Manus – tolkning av roller

Vi jobber med å utvikle fantasien og kreativiteten hos elevene, og hjelpe dem til å bli trygge og utadvendte på scenen.

Begynnernivå

Legger vekt på øvelser med samspill, sang og dans. Vi begynner også å øve på opptredener for hverandre med enkle tablåer, sanger og danser.

Mellomstadiet

Vi øver på stemmebruk, improvisasjon og karaktertolkninger. Vi setter opp litt større forestillinger.

Viderekommende nivå

Vi setter opp større teaterforestillinger og jobber videre med de overnevnte teknikker som en del av dette. Det er som oftest åpne forestillinger for publikum og de settes gjerne opp på scener utenfor skolen. Her kreves det også noe hjelp fra foreldre (scenografi, kostymer mm).

Organisering

Vi øver på Musikkskolen. Nybegynnergruppene på torsdag og viderekommende på tirsdager. All undervisning foregår i grupper.


«Du skal skape, ikke skape deg på scenen» (Henki Kolstad)