Virksomhetsplan musikk- og kulturskolen 2017

Handlingsprogram mål gjelder for perioden 2017-2020 og årsbudsjettmål gjelder for 2017.

Mål for alle programområdene

Alle enheter har valgt ut 2 områder innenfor rammen av sektorens 7 strategiske utviklingsområder og iverksatt tiltak innenfor disse. 

Mål for samlet sykefravær i sektoren er satt til 7,3%

Handlingsprogram mål 1

Videreutvikle Musikk- og kulturskolen til et lokalt ressurssenter for kunstfagene.

Årsmål 1

Fordypningstilbud er videreutviklet i alle skolens fag i samarbeid med kultur­skolene på Nedre Romerike i henhold til den nye Rammeplanen.

Enhetens mål: Skolen har laget en plan for å forbedre fordypningstilbudet i egen skole

Enhetens tiltak:

 • Tilby kurs i musikkteori
 • Tilby kurs i gehørtrening
 • Delta med elever i interkommunale fordypningskurs og masterclasses
 • Arrangere konserter for viderekommende elever
 • Gi tilbud om samspill på høyt nivå
 • Tilby elevene pianoakkompagnement av lærere

Handlingsprogram mål 2

Øke tilgjengeligheten til skolens opplæringstilbud.

Årsmål 2

Skolens administrasjonsprogram med elektronisk søkeportal er forbedret slik at kommunikasjonen mellom foreldre, elever, lærere og skolen er blitt enklere og bedre.

Enhetens mål: Antall elevplasser er øket og ventelistene er redusert.

Enhetens tiltak:

 • Ta i bruk Speed admin i administrasjonen
 • Kurse lærerne i bruk av Speed admin
 • Øke antall elevplasser i henhold til budsjettet
 • Samarbeide med lokale lag og foreninger og private kulturskoler
 • Skolene får tilbud om «Klassisk musikk live», komposisjonsprosjekter, megakor og forsterket musikk i 1.klasse, instrumentgrupper

Handlingsprogram mål 3

Gjøre musikk- og kulturskolen mer kjent og synlig i lokalmiljøet.

Årsmål 3

Musikk- og kulturskolen er gjort bedre kjent i lokalmiljøet gjennom egne arrange­menter og medvirkning i eksterne arrangementer. Skolens 30-årsjubileum er markert med et stort festarrangement i Lillestrøm kultursenter.

 

Enhetens mål: elevene har vist fram sine resultater i skolens egne og eksterne arrangementer

Enhetens tiltak:

Gjennomføre et stort festarrangement I Lillestrøm kultursenter i anledning skolens 30 års jubileum

 • elever opptrer på alle eldreinstitusjonene i kommunen
 • elever opptrer på eksterne arrangementer, bl.a på Senioruniversitetets møter
 • sette opp to teaterforestillinger som er åpne for publikum
 • arrangere to utstillinger med elevarbeider
 • arrangere 6 elevaftener i egne lokaler
 • arrangere 3 åpne elevkonserter (kirkene og byfest)
 • opptre på kommunestyremøter

 

Fant du det du lette etter?

Takk, så bra! Hva lette du etter?

Beklager, det vil vi gjøre noe med. Hva lette du etter?