Regler

Opptak

Opptak

 • Vi har musikkgrupper på SFO for 1.-4. trinn. De som har fått plass på musikkgruppe beholder denne ut 4. klasse. Ønsker man å slutte tidligere må plassen sies opp i søknadsportalen. 
 • Vi tar inn elever på de andre aktivitetene fra og med 3. trinn, eller yngre ved ledig kapasitet. På sang tar vi inn elever fra fylte ti år.
 • Det er anledning til å sette seg på venteliste når eleven har begynt på 1. trinn.  
 • Elever som har fått plass kan fortsette ut semesteret de fyller 19 år på valgt aktivitet.  
 • Ønsker en flere aktiviteter må det søkes på hver enkelt.  
 • Hver elev kan benytte seg av inntil to tilbud ved skolen.  
 • Ventelistenes lengde varierer fra aktivitet til aktivitet.  
 • Det gis ikke fortrinnsrett for elever som allerede er tatt inn ved skolen.  
 • Ved ventelister prioriteres barn og ungdom som har stått lengst på venteliste.
 • Frist for å søke og si opp plass er 1. juni for hovedopptaket om høsten.  
 • Vi tar inn elever gjennom hele året hvis det blir ledige plasser.  

Betalingsreglement

 • Prisene fastsettes av kommunen, og kan reguleres hvert halvår.  
 • Faktura sendes ut to ganger i året, i oktober for høstsemesteret, og i april for vårsemesteret.
 • Påbegynt semester må betales fullt ut.
 • Det gis en prøvetime uten forpliktende betaling ved oppstart.
 • Utmelding må gjøres i søknadsportalen på vår hjemmeside før 1. juni for høstsemesteret og før 1. desember for vårsemesteret.
 • Ved oppstart etter halvgått semester betales halv semesteravgift.
 • Dersom skolen må avlyse timer på grunn av at vi ikke kan skaffe vikar, refunderes elevavgiften fra og med femte avlysning.
 • Ved manglende betaling, vil eleven miste elevplassen

Annet

 • Ved mye fravær uten grunn eller ved dårlig innsats over tid, kan eleven miste retten til elevplass ved skolen.
 • Det er anledning til å søke om permisjon fra undervisningen i inntil ett år. Du søker permisjon for ditt barn på epost til rektor Jørn Takla: jornt@kedsmo.kommune.no Permisjonssøknader må begrunnes.
 • Gi beskjed direkte til lærer dersom du ikke kan møte til timen.
 • Vi ønsker å gi elevene et godt og variert tilbud. Derfor kan det være nødvendig med endringer i timeplanen i løpet av skoleåret.
 • Alle elever i musikk- og kulturskolen skal få minst et tilbud i året om å delta på ett av våre elevarrangementer/konserter. Vi ser på dette som en viktig del av undervisningen.
 • Eleven må selv kjøpe inn nødvendig materiell som skal brukes i undervisningen. Det er viktig at instrumentaleleven har et godt instrument.
 • Enkelte instrumenter kan leies ved skolen. Det skrives da egen leiekontrakt.

Fant du det du lette etter?

Takk, så bra! Hva lette du etter?

Beklager, det vil vi gjøre noe med. Hva lette du etter?

Vi bruker denne informasjonen til å lage bedre innhold og tjenester, men vi svarer ikke på disse tilbakemeldingene.
Skriv derfor ikke personlig informasjon som navn, e-post eller mobilnummer. Ønsker du svar anbefaler vi at du bruker kontaktskjemaet vårt.