Hopp til hovedinnholdet

PP-tjenesten

Kontakt oss

Besøksadresse

Rådhuset
Jonas Liesgate 18

Avdelingssjef

Hanne Margrethe Olsen

Seksjonsleder

Tone Røysum Kleven

Seksjonsleder

Solveig Sagstuen Westbye

Pedagogisk- psykologisk avdeling (PPA) er utdanningssektorens fagavdeling og PP-tjeneste.

PPA gir råd og veiledning til barnehager og skoler om forbedring og videreutvikling av det allmennpedagogiske tilbudet. PPA utreder også førskolebarns og elevers rett til spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning. Dette kan være barn eller elever som har utfordringer knyttet til:

  • Språk og språkutvikling
  • Spesifikke- og generelle lærevansker
  • Lesing, skriving og regning (for eksempel dysleksi)
  • Sosialt samspill
  • Egenledelse og selvregulering
  • Syn og hørsel
  • Utviklingsforstyrrelser som autisme, Downs syndrom og ADHD.

Hvis du lurer på om barnet ditt trenger hjelp fra PP-tjenesten, anbefales det at du snakker med helsestasjonen, barnehagen eller skolen om din bekymring. Du kan også henvise til oss på egen hånd. Se link til henvisningsskjema til høyre.

Ansatte