Hopp til hovedinnholdet

Søke om redusert betaling i SFO

Dersom husstanden har en samlet inntekt på under 4G (G = grunnbeløp i folketrygden) , for tiden 399 432, kan du søke om redusert betaling.

Søknadsfrist

Ved nytt skoleår er søknadsfristen 15. mai. Hvis søknaden innvilges vil redusert betaling gjelde fra 1. august.  For søknader underveis i skoleåret vil redusert betaling gjelde fra måneden etter at vedtaket fattes av kommunen. Det gis ikke tilbakevirkende kraft.

Hvem kan søke?

Husholdninger som har en samlet inntekt lavere enn 4 G per år, har rett til redusert betaling.


Skriftlig søknad leveres på SFO eller sendes til

Skedsmo kommune
Utdanningssektoren
Postboks 313
2001 Lillestrøm 

Hvilke inntekter skal regnes med?

Foreldrebetalingen beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt (punkt 1.6 – 1.7 – 2.1 – 2.2 – 2.4 – 2.7.8 – 2.8 – 3.1 i skattemeldingen). Selvstendig næringsdrivende må levere næringsinntekt.

  • Som én husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere.
  • Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn.
  • Hvis foreldrene ikke bor sammen og barnet bor fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten i husholdningen der barnet er folkeregistrert.

 

Spørsmål om redusert betaling

For spørsmål om redusert betaling, kontakt:

Linda Karlsen