Søke om redusert betaling i SFO

Dersom husstanden har en samlet inntekt på under 3,5G (G = grunnbeløp i folketrygden) kan du søke om redusert betaling.

Søknadsskjema skrives ut og leveres på SFO sammen med nødvendig dokumentasjon. 

All inntekt må dokumenteres. Hvilken dokumentasjon som kreves finner du i skjemaet.

Spørsmål angående redusert betaling

For spørsmål om redusert betaling, kontakt:

Mette Engelund-Brænden

Fant du det du lette etter?