Åsenhagen SFOs virksomhetsplan 2017

Handlingsprogram mål gjelder for perioden 2017-2020 og årsbudsjettmål gjelder for 2017.

Mål for alle programområdene

Alle enheter har valgt ut 2 områder innenfor rammen av sektorens 7 strategiske utviklingsområder og iverksatt tiltak innenfor disse. 

Mål for samlet sykefravær i sektoren er satt til 7,3%

Handlingsprogram mål 1

Øke andelen barn fra 3. og 4. årstrinn i skolefritidsordningene.

Årsmål 1

Andelen barn fra 3. og 4. årstrinn i SFO har økt fra 40,56 % til 43 %.

Enhetens mål: Øke andelen dager barn på 3. og 4. trinn har.


Enhetens tiltak: Gjennom aktiviteter og medvirkning. Lage 4. klasseklubb, sykkelgruppe, bading, skøytegruppe, ta i bruk bomberommet sammen med elever – medbestemmelse.   

Handlingsprogram mål 2

Styrke kvaliteten i SFO og bygge opp under læringsprosessene i skolen.

Årsmål 2

Det er utarbeidet en felles plattform for arbeid med prosesskvalitet i skolefritids­ordningene.

Enhetens mål: Vi bidrar til å lage en felles plattform for arbeid med prosesskvalitet i skolefritidsordningene i Skedsmo kommune.


Enhetens tiltak: Vi kommer med innspill til plattformen som skal utarbeides og vi jobber med plattformen på personalmøtene på SFO.

Handlingsprogram mål 3

Evaluere og revidere Rammeplanen for SFO.

Årsmål 3

Arbeidet med evaluering og revidering av ny rammeplan er ferdigstilt og implementering er iverksatt i personalgruppen. 

Enhetens mål: Vi bidrar med innspill til revideringen av rammeplanen og jobber aktivt med implementering av planen.


Enhetens tiltak: Starte arbeidet med implementering av ny rammeplan når den er klar.

Fant du det du lette etter?

Takk, så bra! Hva lette du etter?

Beklager, det vil vi gjøre noe med. Hva lette du etter?