Brånås SFOs  Virksomhetsplan 2017

Handlingsprogram mål gjelder for perioden 2017-2020 og årsbudsjettmål gjelder for 2017.

Mål for alle programområdene

Alle enheter har valgt ut 2 områder innenfor rammen av sektorens 7 strategiske utviklingsområder og iverksatt tiltak innenfor disse. 

Mål for samlet sykefravær i sektoren er satt til 7,3%

Handlingsprogram mål 1

Øke andelen barn fra 3. og 4. årstrinn i skolefritidsordningene.

Årsmål 1

Andelen barn fra 3. og 4. årstrinn i SFO har økt fra 40,56 % til 43 %.

Enhetens mål:
·         Beholde de eldste barna.

Enhetens tiltak:

·         Klubb for de eldste barna. Barna påvirker egen SFO-hverdag.
·         Barnas påvirkning er i fokus.
·         Aktive voksne

Handlingsprogram mål 2

Styrke kvaliteten i SFO og bygge opp under læringsprosessene i skolen.

Årsmål 2

Det er utarbeidet en felles plattform for arbeid med prosesskvalitet i skolefritids­ordningene.

Enhetens mål:

  • PKL er ivaretatt.
  • Sosial kompetanse har økt fokus.

 Enhetens tiltak:

 

  • Sette opp sosiale mål for barna. 
  • Iverksette læringsstøttende aktiviteter

 

Handlingsprogram mål 3

Evaluere og revidere Rammeplanen for SFO.

Årsmål 3

Arbeidet med evaluering og revidering av ny rammeplan er ferdigstilt og implementering er iverksatt i personalgruppen. 

Enhetens mål:

  • Rammeplanen gjøres kjent for personalet når den er ferdigstilt.

Enhetens tiltak:

  • Rammeplanen implementeres i personalgruppa.

Fant du det du lette etter?

Takk, så bra! Hva lette du etter?

Beklager, det vil vi gjøre noe med. Hva lette du etter?