Hopp til hovedinnholdet

Frydenlund SFO

Kontakt oss

Besøksadresse

Frydenlundsgata 25
2010 Strømmen

Postadresse

Pb 313
2001 Lillestrøm

SFO-leder

Karen Grini

Nytt fra skolen vår

Åpningstider

SFO holdes åpen kl. 07.00–17.00, men er stengt i den tiden alle elever har undervisning.

Det er stengt 4 uker i juli måned, på SFO’s planleggingsdager og på jul- og nyttårsaften. Onsdag før skjærtorsdag er SFO åpen kl. 07.00–13.00. Ellers er det åpent på skolens fridager og i ferier.

Sommeren 2019 er SFO stengt fra og med 1. juli til og med 26.juli.

Planleggingsdager

Onsdag 16. august 2017
Torsdag 17. august 2017
Fredag 18. august 2017
Tirsdag 2. januar 2018
Fredag 11. mai 2018  

Priser og betaling i SFO

SFO-plass

Første gang du registrerer søknaden trenger du ikke brukernavn og passord, du kan gå direkte til fanen SFO. Har du registrert deg tidligere, gå inn via ID-porten. Følg anvisningene på skjermen. Når tilbudet er opprettet vil du få melding via SMS og e-post.

Søke om redusert betaling

Dersom husstanden har en samlet inntekt på under 3G (G = grunnbeløp i folketrygden) kan du søke om redusert betaling. Søknadsskjema skrives ut og leveres på SFO sammen med nødvendig dokumentasjon. Informasjon om påkrevet dokumentasjon finner du i skjemaet.

 

Spørsmål angående redusert betaling
Kontakt Mette Engelund-Brænden på epost
Telefon: 66 93 83 55

Om SFO

Skolefritidsordningen er et aktivitets- og omsorgstilbud til elever før og etter skoletid. Skole og SFO er en helhet på Frydenlund. Elevene får et tilpasset SFO-tilbud og har det samme miljøpersonalet som i skolen. Skole og SFO følger samme mål for virksomheten.  

SFO har et variert tilbud av faste og organiserte aktiviteter:

  • Drama
  • Sansestimulering
  • Aktivitet i gymsal
  • Sang og musikk
  • Forming
  • Matlaging
  • Turer i nærmiljøet
  • Utelek
  • Data
  • I skoleferier får elevene også tilbud om svømming. 

Elevenes individuelle behov for tilrettelegging, hvile, omsorg og stell blir godt i varetatt. 

Vedtekter for SFO

Vedtekter for Skedsmo kommunale skolefritidsordninger (SFO).

Vedtektene ble sist endret i kommunestyret 14.12. 2016