Hopp til hovedinnholdet

Frydenlund SFO

Kontakt oss

Besøksadresse

Frydenlundsgata 25
2010 Strømmen

Postadresse

Pb 313
2001 Lillestrøm

SFO-leder

Marit Sannerhaugen Røstvik

Nytt fra skolen vår

Åpningstider

SFO holdes åpen kl. 07.00–17.00, men er stengt i den tiden alle elever har undervisning.

Det er stengt 4 uker i juli måned, på SFO’s planleggingsdager og på jul- og nyttårsaften. Onsdag før skjærtorsdag er SFO åpen kl. 07.00–13.00. Ellers er det åpent på skolens fridager og i ferier.

Sommeren 2019 er SFO stengt fra og med 1. juli til og med 26.juli.

Planleggingsdager

Onsdag 02. januar 2019

Fredag 31. mai 2019  

Priser og betaling i SFO

SFO-plass

Første gang du registrerer søknaden trenger du ikke brukernavn og passord, du kan gå direkte til fanen SFO. Har du registrert deg tidligere, gå inn via ID-porten. Følg anvisningene på skjermen. Når tilbudet er opprettet vil du få melding via SMS og e-post.

Søke om redusert betaling

Dersom husstanden har en samlet inntekt på under 3G (G = grunnbeløp i folketrygden) kan du søke om redusert betaling. Søknadsskjema skrives ut og leveres på SFO sammen med nødvendig dokumentasjon. Informasjon om påkrevet dokumentasjon finner du i skjemaet.

 

Spørsmål angående redusert betaling
Kontakt Mette Engelund-Brænden på epost
Telefon: 66 93 83 55

Om SFO

Skolefritidsordningen er et aktivitets- og omsorgstilbud til elever før og etter skoletid. Skole og SFO er en helhet på Frydenlund. Elevene får et tilpasset SFO-tilbud og har det samme miljøpersonalet som i skolen. Skole og SFO følger samme mål for virksomheten.  

SFO har et variert tilbud av faste og organiserte aktiviteter:

  • Drama
  • Sansestimulering
  • Aktivitet i gymsal
  • Sang og musikk
  • Forming
  • Matlaging
  • Turer i nærmiljøet
  • Utelek
  • Data
  • I skoleferier får elevene også tilbud om svømming. 

Elevenes individuelle behov for tilrettelegging, hvile, omsorg og stell blir godt i varetatt. 

Vedtekter for SFO

Vedtekter for Skedsmo kommunale skolefritidsordninger (SFO).

Vedtektene ble sist endret i kommunestyret 13.12. 2017