Nettstedet vedlikeholdes. Ustabilitet kan forekomme.

Gjellerås SFOs virksomhetsplan 2017

Handlingsprogram mål gjelder for perioden 2017-2020 og årsbudsjettmål gjelder for 2017.

Mål for alle programområdene

Alle enheter har valgt ut 2 områder innenfor rammen av sektorens 7 strategiske utviklingsområder og iverksatt tiltak innenfor disse. 

Mål for samlet sykefravær i sektoren er satt til 7,3%

Handlingsprogram mål 1

Øke andelen barn fra 3. og 4. årstrinn i skolefritidsordningene.

Årsmål 1

Andelen barn fra 3. og 4. årstrinn i SFO har økt fra 40,56 % til 43 %.

Enhetens mål: Øke andelen barn på 3.-4.trinn


Enhetens tiltak: Videreføre og forsterke 4.klasseklubben

Videreutvikle aktiviteter i henhold til alder, med økt fokus på 3.-4.trinn.

Handlingsprogram mål 2

Styrke kvaliteten i SFO og bygge opp under læringsprosessene i skolen.

Årsmål 2

Det er utarbeidet en felles plattform for arbeid med prosesskvalitet i skolefritids­ordningene.

Enhetens mål: Gjellerås SFO bidrar i utarbeidelse av plattformen for prosesskvalitet.


Enhetens tiltak: Bidra med innspill i arbeidet med plattformen.

Handlingsprogram mål 3

Evaluere og revidere Rammeplanen for SFO.

Årsmål 3

Arbeidet med evaluering og revidering av ny rammeplan er ferdigstilt og implementering er iverksatt i personalgruppen. 

Enhetens mål: Gjellerås SFO kommer med innspill til evaluering og revidering av rammeplan.


Enhetens tiltak: Ny rammeplan implementeres ved ferdigstillelse.

Fant du det du lette etter?

Takk, så bra! Hva lette du etter?

Beklager, det vil vi gjøre noe med. Hva lette du etter?