Kjeller SFOs virksomhetsplan 2017

Handlingsprogram mål gjelder for perioden 2017-2020 og årsbudsjettmål gjelder for 2017.

Mål for alle programområdene

Alle enheter har valgt ut 2 områder innenfor rammen av sektorens 7 strategiske utviklingsområder og iverksatt tiltak innenfor disse. 

Mål for samlet sykefravær i sektoren er satt til 7,3%

Handlingsprogram mål 1

Øke andelen barn fra 3. og 4. årstrinn i skolefritidsordningene.

Årsmål 1

Andelen barn fra 3. og 4. årstrinn i SFO har økt fra 40,56 % til 43 %.

Enhetens mål: Beholde og øke antall innmeldte barn på 3. og 4.trinn


Enhetens tiltak: Fokus på elevmedvirkning og tilpassede aktiviteter for 3. og 4. trinn

Handlingsprogram mål 2

Styrke kvaliteten i SFO og bygge opp under læringsprosessene i skolen.

Årsmål 2

Det er utarbeidet en felles plattform for arbeid med prosesskvalitet i skolefritids­ordningene.

Enhetens mål: Kjeller SFO bidrar i arbeidet med å utarbeide en felles plattform for prosesskvalitet.

 

Enhetens tiltak: Det arbeides med tema prosesskvalitet på personalmøter, og Kjeller gir innspill til plattformen som utarbeides. 

Enhetens mål: Øke kvaliteten på mattilbudet

 
Enhetens tiltak: Tilby en variert og sunn matmeny. Matmenyen sendes ut til foresatte sammen med aktivitetsplanene.


Enhetens mål: Økt fokus på et variert og godt aktivitetstilbud innenfor områdene i rammeplanen. Synliggjøre barns SFO-hverdag og aktivitetstilbud gjennom sosiale medier og månedsbrev.


Enhetens tiltak: Tilby og tilrettelegge for frilek og voksenstyrte aktiviteter. Voksne på SFO skal være synlige igangsettere av lek i skolegården og på basen.

 


Faste innlegg på sosiale medier hver uke.

Handlingsprogram mål 3

Evaluere og revidere Rammeplanen for SFO.

Årsmål 3

Arbeidet med evaluering og revidering av ny rammeplan er ferdigstilt og implementering er iverksatt i personalgruppen. 

Enhetens mål: Kjeller bidrar i arbeidet og kommer med innspill i arbeidet med evaluering og revidering av ny rammeplan.


Enhetens tiltak: Starte implementering av ny rammeplan.

Fant du det du lette etter?

Takk, så bra! Hva lette du etter?

Beklager, det vil vi gjøre noe med. Hva lette du etter?

Vi bruker denne informasjonen til å lage bedre innhold og tjenester, men vi svarer ikke på disse tilbakemeldingene.
Skriv derfor ikke personlig informasjon som navn, e-post eller mobilnummer. Ønsker du svar anbefaler vi at du bruker kontaktskjemaet vårt.