Hopp til hovedinnholdet

Sagdalen SFO

Besøksadresse

Bernt Ankersvei 11
2010 Strømmen

Postadresse

Pb 313
2001 Lillestrøm

Foreldrekommunikasjon

SFO leder

Ellen Marie Paulsen

Base gul (1. trinn)

Base blå (2. trinn)

Base lilla (3. trinn)

Club 4 (4. trinn)

Nytt fra skolen vår

Åpningstider

SFO holdes åpen kl. 07.00–17.00, men er stengt i den tiden alle elever har undervisning.

Det er stengt 4 uker i juli måned, på SFO’s planleggingsdager og på jul- og nyttårsaften. Onsdag før skjærtorsdag er SFO åpen kl. 07.00–13.00. Ellers er det åpent på skolens fridager og i ferier.

Sommeren 2019 er SFO stengt fra og med 1. juli til og med 26.juli.

Planleggingsdager

Onsdag 2. januar 2019
Fredag 31. mai 2019
Torsdag 15. august 2019
Fredag 16. august 2019
Mandag 19. august 2019

 

Kontakt via IST direkte

Logg inn med ID-porten eller brukernavn og passord som du har fått fra barnehagen. 
 
IST-direkte sin nettside kan du blant annet:
  • Vedlikeholde kontaktopplysninger
  • Melde barnet på aktiviteter
  • Melde deg på til foreldremøter 
  • Registrere sykt barn
  • Registrere ferie og fridager

  • Lese informasjon fra SFO

SFO bruker nett-tjenesten IST-direkte som dialogverktøy for å lette informasjonsflyten i hverdagen.

Priser og betaling i SFO

SFO-plass

Første gang du registrerer søknaden trenger du ikke brukernavn og passord, du kan gå direkte til fanen SFO. Har du registrert deg tidligere, gå inn via ID-porten. Følg anvisningene på skjermen. Når tilbudet er opprettet vil du få melding via SMS og e-post.

Søke om redusert betaling

Om SFO

Sagdalen SFO er en av kommunens største skolefritidsordninger med ca. 260 barn og 20 ansatte, delt inn i fire baser – en base for hvert trinn.

Alle barna på SFO har faste aktiviteter med bl.a. svømming, aktiviteter i gymsalen, matlaging, keramikk, sløyd, tur, musikk, forming, data og uteaktiviteter.

Vedtekter for SFO

Vedtekter for Skedsmo kommunale skolefritidsordninger (SFO).

Vedtektene ble sist endret i kommunestyret 13.12. 2017

Årsplan