Sagdalen SFOs virksomhetsplan 2017

Handlingsprogram mål gjelder for perioden 2017-2020 og årsbudsjettmål gjelder for 2017.

Mål for alle programområdene

Alle enheter har valgt ut 2 områder innenfor rammen av sektorens 7 strategiske utviklingsområder og iverksatt tiltak innenfor disse. 

Mål for samlet sykefravær i sektoren er satt til 7,3%

Handlingsprogram mål 1

Øke andelen barn fra 3. og 4. årstrinn i skolefritidsordningene.

Årsmål 1

Andelen barn fra 3. og 4. årstrinn i SFO har økt fra 40,56 % til 43 %.

Enhetens mål: Beholde flere barn i SFO på 3. og 4. trinn.


Enhetens tiltak: Fokus på elevmedvirkning og aktiviteter tilpasset alder, ønsker og behov. Fokus på god kvalitet og ekstra satsing på 3. og 4. trinn.

Handlingsprogram mål 2

Styrke kvaliteten i SFO og bygge opp under læringsprosessene i skolen.

Årsmål 2

Det er utarbeidet en felles plattform for arbeid med prosesskvalitet i skolefritids­ordningene.

Enhetens mål: Sagdalen SFO bidrar til å lage en felles plattform for prosesskvalitet i Skedsmo kommunes skolefritidsordninger


Enhetens tiltak: Tema på personalmøter, bidra med innspill til plattformen som utarbeides.

Årsmål 2

Sagdalen SFO velger ut og har ekstra fokus på to av områdene fra brukerundersøkelsen for kunne øke kvaliteten og brukertilfredsheten ytterligere 


Enhetens mål: Sagdalen SFO har spesielt fokus mattilbudet og god informasjon til brukerne (foreldre/foresatte)


Enhetens tiltak:
SFO tilbyr god, sunn og variert mat.  
SFO tar i bruk skolens hjemme- og facebooksider i større grad. Info skjer via mail, oppslag på skolen, infotavla, ukeplaner eller ranselpost.

 

Handlingsprogram mål 3

Evaluere og revidere Rammeplanen for SFO.

Årsmål 3

Arbeidet med evaluering og revidering av ny rammeplan er ferdigstilt og implementering er iverksatt i personalgruppen. 

Enhetens mål: Sagdalen SFO bidrar med innspill til revideringen av rammeplanen slik at den ferdigstilles. 


Enhetens tiltak: Ny rammeplan implementeres og tas i bruk når den er ferdigstilt.

Fant du det du lette etter?

Takk, så bra! Hva lette du etter?

Beklager, det vil vi gjøre noe med. Hva lette du etter?