Skjetten SFOs virksomhetsplan 2017

Handlingsprogram mål gjelder for perioden 2017-2020 og årsbudsjettmål gjelder for 2017.

Mål for alle programområdene

Alle enheter har valgt ut 2 områder innenfor rammen av sektorens 7 strategiske utviklingsområder og iverksatt tiltak innenfor disse. 

Mål for samlet sykefravær i sektoren er satt til 7,3%

Handlingsprogram mål 1

Øke andelen barn fra 3. og 4. årstrinn i skolefritidsordningene.

Årsmål 1

Andelen barn fra 3. og 4. årstrinn i SFO har økt fra 40,56 % til 43 %.

Enhetens mål: Beholde flere barn med høyt antall dager i SFO fra 3. og 4. årstrinn.


Enhetens tiltak: Fokus på elevmedvirkning og alderstilpassede aktiviteter. Egen klubb for 4. trinn.

Handlingsprogram mål 2

Styrke kvaliteten i SFO og bygge opp under læringsprosessene i skolen.

Årsmål 2

Det er utarbeidet en felles plattform for arbeid med prosesskvalitet i skolefritids­ordningene.

Enhetens mål: Skjetten SFO bidrar til å lage en felles plattform for prosesskvalitet i skolefritidsordningene i Skedsmo kommune.

Enhetens tiltak: Tema på personalmøter, komme med innspill til plattformen som utarbeides.

Årsmål 2.1.

Enhetens mål: Heve kvaliteten på maten som tilbys.


Enhetens tiltak: Ha mer variert mat på menyen. Skrive menyen på månedsplanen hver måned. 

Årsmål 2.2.

Enhetens mål: Ha mer fokus på varierte aktiviteter, og dokumentere det vi gjør gjennom sosiale medier og månedsbrev.


Enhetens tiltak: Tilby flere voksenstyrte aktiviteter. Faste innlegg på sosiale medier hver uke. 

Handlingsprogram mål 3

Evaluere og revidere Rammeplanen for SFO.

Årsmål 3

Arbeidet med evaluering og revidering av ny rammeplan er ferdigstilt og implementering er iverksatt i personalgruppen. 

Enhetens mål: Skjetten SFO bidrar med å komme med innspill i revideringen av rammeplanen slik at den blir ferdigstilt, og jobber aktivt med implementeringen av den.


Enhetens tiltak: Starte implementeringen av ny rammeplan når den foreligger.

Fant du det du lette etter?

Takk, så bra! Hva lette du etter?

Beklager, det vil vi gjøre noe med. Hva lette du etter?

Vi bruker denne informasjonen til å lage bedre innhold og tjenester, men vi svarer ikke på disse tilbakemeldingene.
Skriv derfor ikke personlig informasjon som navn, e-post eller mobilnummer. Ønsker du svar anbefaler vi at du bruker kontaktskjemaet vårt.