Vardeåsen SFO

Besøksadresse

Lurudveien 4
2020 Skedsmokorset

Postadresse

Pb 313
2001 Lillestrøm

IST direkte

nettside IST direkte

Beskjeder angående hjemsending, lekeavtaler, registrere sykt barn og annet kan legges inn via IST direkte. Brukernavn og passord får du av SFO.

SFO leder

Gunhild Fossheim Uttian

Sekretær

Marit Troye Dalstø

Base 1

Berit Sand Westvang

Base 2

Mari Lyngvær

Nytt fra skolen vår

Åpningstider

SFO holdes åpen kl. 07.00–17.00, men er stengt i den tiden alle elever har undervisning.


Det er stengt 4 uker i juli måned, på SFO’s planleggingsdager og på jul- og nyttårsaften. Onsdag før skjærtorsdag er SFO åpen kl. 07.00–13.00. Ellers er det åpent på skolens fridager og i ferier.


Sommeren 2017 er SFO stengt fra og med mandag 03. juli til og med fredag 28. juli.

Planleggingsdager

Mandag 2. januar 2017 

Mandag 14. august 2017 

Tirsdag 15. august 2017 

Onsdag 16. august 2017 

Priser og betaling i SFO

SFO-plass

Søknadsportalen for barnehage og SFO blir midlertidig stengt mellom 1. og 16. november på grunn av oppdatering. Det vil ikke være mulig å søke, endre eller si opp plass i denne perioden.

Første gang du registrerer søknaden trenger du ikke brukernavn og passord, du kan gå direkte til fanen SFO. Har du registrert deg tidligere, gå inn via ID-porten. Følg anvisningene på skjermen. Når tilbudet er opprettet vil du få melding via SMS og e-post.

Søke om redusert betaling

Om SFO

På Vardeåsen nærmiljøsenter er  det ca. 100 barn i SFO fordelt på 2 baser.


SFO er en del av den enkelte skoles helhetlige læringsmiljø. SFO skal være med på å utvikle et godt læringsmiljø og støtte skolen i arbeidet med å bygge opp under læringsprosessene ved å arbeide systematisk og kunnskapsbasert.  


SFO er en viktig sosial arena, og det er viktig at skolens arbeid med sosial, emosjonell og relasjonell kompetanse videreføres her.

Vedtekter for SFO

Vedtekter for Skedsmo kommunale skolefritidsordninger (SFO).

Vedtektene ble sist endret i kommunestyret 14.12. 2016

Planer

Virksomhetsplan

Virksomhetsplanen er utdanningssektorens utviklingsplan for virksomhetene.

Årsplan

Fant du det du lette etter?

Takk, så bra! Hva lette du etter?

Beklager, det vil vi gjøre noe med. Hva lette du etter?