Hopp til hovedinnholdet

Vardeåsen SFO

Besøksadresse

Lurudveien 4
2020 Skedsmokorset

Postadresse

Pb 313
2001 Lillestrøm

Foreldrekommunikasjon

SFO leder

Gunhild Fossheim Uttian

Sekretær

Vibeke Skau

Base 1

Berit Sand Westvang

Base 2

Mari Lyngvær

Nytt fra skolen vår

Åpningstider

SFO holdes åpen kl. 07.00–17.00, men er stengt i den tiden alle elever har undervisning.

Det er stengt 4 uker i juli måned, på SFO’s planleggingsdager og på jul- og nyttårsaften. Onsdag før skjærtorsdag er SFO åpen kl. 07.00–13.00. Ellers er det åpent på skolens fridager og i ferier.

Sommeren 2019 er SFO stengt fra og med 1. juli til og med 26.juli.

Planleggingsdager

Torsdag 15. august 2019

Fredag 16. august 2019 

Mandag 19. august 2019

Mandag 23. desember 2019

Fredag 22. mai 2020  

Kontakt via IST direkte

Logg inn med ID-porten eller brukernavn og passord som du har fått fra barnehagen. 
 
IST-direkte sin nettside kan du blant annet:
  • Vedlikeholde kontaktopplysninger
  • Melde barnet på aktiviteter
  • Melde deg på til foreldremøter 
  • Registrere sykt barn
  • Registrere ferie og fridager

  • Lese informasjon fra SFO

SFO bruker nett-tjenesten IST-direkte som dialogverktøy for å lette informasjonsflyten i hverdagen.

Priser og betaling i SFO

SFO-plass

Første gang du registrerer søknaden trenger du ikke brukernavn og passord, du kan gå direkte til fanen SFO. Har du registrert deg tidligere, gå inn via ID-porten. Følg anvisningene på skjermen. Når tilbudet er opprettet vil du få melding via SMS og e-post.

Søke om redusert betaling

Om SFO

  • På Vardeåsen nærmiljøsenter er  det ca. 100 barn.
  • Vi vektlegger å gi barn et kultur- og aktivitetstilbud i tillegg til at vi jobber med å utvikle barnas sosiale kompetanse. 
  • SFO tar utgangspunkt i den lokale årsplanen for Vardeåsen SFO.

Vedtekter for SFO

Vedtekter for Skedsmo kommunale skolefritidsordninger (SFO).

Vedtektene ble sist endret i kommunestyret 13.12. 2017

Årsplan