Vardeåsen SFOs virksomhetsplan 2017

Handlingsprogram mål gjelder for perioden 2017-2020 og årsbudsjettmål gjelder for 2017.

Mål for alle programområdene

Alle enheter har valgt ut 2 områder innenfor rammen av sektorens 7 strategiske utviklingsområder og iverksatt tiltak innenfor disse. 

Mål for samlet sykefravær i sektoren er satt til 7,3%

Handlingsprogram mål 1

Øke andelen barn fra 3. og 4. årstrinn i skolefritidsordningene.

Årsmål 1

Andelen barn fra 3. og 4. årstrinn i SFO har økt fra 40,56 % til 43 %.

Enhetens mål:

Beholde flere barn med høyt antall dager i SFO fra 3. og 4. trinn.

Enhetens tiltak:

Videreutvikle tilbudet til 3. og 4. trinn.

Ha fokus på barnas medvirkning og ta barnas ønsker og behov med i planlegging av aktiviteter.

Tilby varierte alderstilpassede aktiviteter.

Handlingsprogram mål 2

Styrke kvaliteten i SFO og bygge opp under læringsprosessene i skolen.

Årsmål 2

Det er utarbeidet en felles plattform for arbeid med prosesskvalitet i skolefritids­ordningene.

Enhetens mål 1:
Vardeåsen SFO bidrar til å lage en felles plattform for arbeid med prosesskvalitet i skolefritidsordningene i Skedsmo kommune.
Enhetens tiltak:
Sette av tid til å jobbe med felles plattform på fellestid i SFO. Komme med innspill til plattformen som skal utarbeides.

Enhetens mål 2:
Vardeåsen SFO velger ut to fokusområder ut fra resultatene på brukerundersøkelsen våren 2016.
Enhetens tiltak:
Evaluere mattilbudet med tanke på et mer variert og sunt kosthold i SFO. Evaluere organiseringen av SFO-måltidet.

Handlingsprogram mål 3

Evaluere og revidere Rammeplanen for SFO.

Årsmål 3

Arbeidet med evaluering og revidering av ny rammeplan er ferdigstilt og implementering er iverksatt i personalgruppen. 

Enhetens mål:

Vardeåsen SFO bidrar med innspill til revideringen av rammeplanen og jobber aktivt med implementering av planen.

Enhetens tiltak:

Starte arbeidet med implementering av ny rammeplan når den foreligger.

Fant du det du lette etter?

Takk, så bra! Hva lette du etter?

Beklager, det vil vi gjøre noe med. Hva lette du etter?

Vi bruker denne informasjonen til å lage bedre innhold og tjenester, men vi svarer ikke på disse tilbakemeldingene.
Skriv derfor ikke personlig informasjon som navn, e-post eller mobilnummer. Ønsker du svar anbefaler vi at du bruker kontaktskjemaet vårt.