Hopp til hovedinnholdet

Vigernes SFO

Besøksadresse

Vigernesgata 1
2004 Lillestrøm

Postadresse

Pb 313
2001 Lillestrøm

Foreldrekommunikasjon

SFO- leder

Helene Andersson

Baseleder rød base

Sonja Erlandsen

Baseleder blå base

Heidi Jarnbjo

Nytt fra skolen vår

Åpningstider

SFO holdes åpen kl. 07.00–17.00, men er stengt i den tiden alle elever har undervisning.

Det er stengt 4 uker i juli måned, på SFO’s planleggingsdager og på jul- og nyttårsaften. Onsdag før skjærtorsdag er SFO åpen kl. 07.00–13.00. Ellers er det åpent på skolens fridager og i ferier.

Sommeren 2019 er SFO stengt fra og med 1. juli til og med 26.juli.

Planleggingsdager

Fredag 31. mai 2019

Torsdag 15 august 2019

Fredag 16.august 2019

Torsdag 2.januar 2020

Fredag 3.januar 2020

Fredag 22.mai 2020

Kontakt via IST direkte

Logg inn med ID-porten eller brukernavn og passord som du har fått fra barnehagen. 
 
IST-direkte sin nettside kan du blant annet:
  • Vedlikeholde kontaktopplysninger
  • Melde barnet på aktiviteter
  • Melde deg på til foreldremøter 
  • Registrere sykt barn
  • Registrere ferie og fridager

  • Lese informasjon fra SFO

SFO bruker nett-tjenesten IST-direkte som dialogverktøy for å lette informasjonsflyten i hverdagen.

Priser og betaling i SFO

SFO-plass

Første gang du registrerer søknaden trenger du ikke brukernavn og passord, du kan gå direkte til fanen SFO. Har du registrert deg tidligere, gå inn via ID-porten. Følg anvisningene på skjermen. Når tilbudet er opprettet vil du få melding via SMS og e-post.

Søke om redusert betaling

Om SFO

Vigernes SFO er et fritidstilbud for barn fra 1–4.trinn med ca. 240 barn og 18 ansatte.


Vi er opptatt av at barna skal utvikle sin sosiale kompetanse i løpet av tiden på SFO. Det skjer gjennom samspill med andre barn i uorganiserte og organiserte aktiviteter.


Våre lekearealer inne og ute gir mulighet for varierte aktiviteter. Vi legger stor vekt på frilek. Vi ser at dette er viktig for barn, og barna selv gir uttrykk for at det er det de foretrekker. 

Barna kan delta på frivillige aktiviteter som vi tilbyr og melde seg på ulike organiserte aktiviteter/ kurs. I år har vi bla. Musikkgrupper, fotballek, all-idrett, forskerspirerkurs, småkokker, formingskurs og 4. klasse aktivitet. 

Vedtekter for SFO

Vedtekter for Skedsmo kommunale skolefritidsordninger (SFO).

Vedtektene ble sist endret i kommunestyret 13.12. 2017

Planer

Virksomhetsplan

Virksomhetsplanen er utdanningssektorens utviklingsplan for virksomhetene.

Årsplan