Hopp til hovedinnholdet

Priser og betaling i SFO

Priser SFO gjeldende fra 1. januar 2018

Priser SFO gjeldende fra 1. januar 2018
Antall dager per ukeHøy sats kr./mnd.Lav sats kr./mnd.
5 dager 3 341 1 605
4 dager 2 695 1 576
3 dager 2 055 1 542
2 dager 1 422 803
1 dag 786 592
50 % * 1 672 802

* 50 % plass betyr annenhver uke, eller to uker på og to uker av, innenfor en måned.Alle med inntekt over 4G (G = grunnbeløpet i folketrygden)  betaler høyeste sats. 


Prisen for opphold i SFO har økt med 2,5 % siden forrige år. Det tas forbehold om endring av betalingssatsene i skoleåret.

Søke om redusert betaling

Dersom husstanden har en samlet inntekt på under 4G (G = grunnbeløp i folketrygden) kan du søke om redusert betaling.

Spørsmål om redusert betaling

For spørsmål om redusert betaling, kontakt:

Linda Karlsen

Søskenmoderasjon

Det gis ingen søskenmoderasjon. 

Matpenger (kostpenger)

Kostpenger er inkludert i satsene.

Endre oppholdstid

Reduksjon i oppholdstid vil alltid gjelde fra den 1. i måneden. Ønske om reduksjon i oppholdstid må meldes elektronisk minimum 1 måned før endringen skal tre i kraft. Se vedtektene § 11.


Økning av antall dager pr. uke kan skje dersom bemanningen tillater det. Se vedtektene § 11.


Søknad om endring, og oppsigelse av plass gjøres elektronisk

Oppsigelse av plass

Oppsigelse av plass gjøres elektronisk. Oppsigelsestiden er 2 måneder fra den 1. i påfølgende måned. Ved flytting ut av kommunen er oppsigelsestiden 1 måned. Se vedtektene §10.


Du kan se hele betalingsregulativet  i §8 i vedtektene for SFO.

Faktura

Du kan motta fakturaene fra Skedsmo kommune på følgende måter:

  1. I nettbanken som eFaktura, avtalegiro eller en kombinasjon av eFaktura med avtalegiro.
  2. I VIPPS
  3. I Digipost
  4. Papirfaktura sendt pr. post
Fakturaene blir sendt ut i nevnte rekkefølge avhengig av hvilken distribusjonskanal (1.-3.) du har opprettet.
Har du ikke eFaktura/avtalegiro, VIPPS eller Digipost sendes papirfaktura.
 
Kontaktinformasjon for faktura står på den enkelte fakturaen.

Spørsmål om SFO-regning (faktura)

Ved spørsmål om faktura, kontakt:

Gerd Vestad