Priser og betaling i SFO

Priser SFO gjeldende fra 1. januar 2018

Priser SFO gjeldende fra 1. januar 2018
Antall dager per ukeHøy sats kr./mnd.Lav sats kr./mnd.
5 dager 3 341 1 605
4 dager 2 695 1 576
3 dager 2 055 1 542
2 dager 1 422 803
1 dag 786 592
50 % * 1 672 802

* 50 % plass betyr annenhver uke, eller to uker på og to uker av, innenfor en måned.Alle med inntekt over 4G (G = grunnbeløpet i folketrygden)  betaler høyeste sats. 


Prisen for opphold i SFO har økt med 2,5 % siden forrige år. Det tas forbehold om endring av betalingssatsene i skoleåret.

Søke om redusert betaling

Dersom husstanden har en samlet inntekt på under 4G (G = grunnbeløp i folketrygden) kan du søke om redusert betaling.

Spørsmål om redusert betaling

For spørsmål om redusert betaling, kontakt:

Mette Engelund-Brænden

Søskenmoderasjon

Det gis ingen søskenmoderasjon. 

Matpenger (kostpenger)

Kostpenger er inkludert i satsene.

Endre oppholdstid

Reduksjon i oppholdstid vil alltid gjelde fra den 1. i måneden. Ønske om reduksjon i oppholdstid må meldes elektronisk minimum 1 måned før endringen skal tre i kraft. Se vedtektene § 11.


Økning av antall dager pr. uke kan skje dersom bemanningen tillater det. Se vedtektene § 11.


Søknad om endring, og oppsigelse av plass gjøres elektronisk

Oppsigelse av plass

Oppsigelse av plass gjøres elektronisk. Oppsigelsestiden er 2 måneder fra den 1. i påfølgende måned. Ved flytting ut av kommunen er oppsigelsestiden 1 måned. Se vedtektene §10.


Du kan se hele betalingsregulativet  i §8 i vedtektene for SFO.

Spørsmål om SFO-regning (faktura)

Ved spørsmål om faktura, kontakt:

Gerd Vestad

Fant du det du lette etter?

Takk, så bra! Hva lette du etter?

Beklager, det vil vi gjøre noe med. Hva lette du etter?

Vi bruker denne informasjonen til å lage bedre innhold og tjenester, men vi svarer ikke på disse tilbakemeldingene.
Skriv derfor ikke personlig informasjon som navn, e-post eller mobilnummer. Ønsker du svar anbefaler vi at du bruker kontaktskjemaet vårt.