Hopp til hovedinnholdet

SFO plass

Søke SFO plass

Skolefritidsordningen er et frivillig tilbud før og etter skoletid.
Søknadsfristen til SFO er 1. mars. Alle som ønsker det får plass i SFO på den skolen de går på. 
For søknader etter fristen, vil startdato måtte avtales med den enkelte SFO avhengig av kapasitet.

Første gang du registrerer søknaden trenger du ikke brukernavn og passord, du kan gå direkte til fanen SFO. Har du registrert deg tidligere, gå inn via ID-porten. Følg anvisningene på skjermen. Når tilbudet er opprettet vil du få melding via SMS og e-post.

Svare på tilbud eller endre oppholdstid

Når du skal endre oppholdstid, svare på tilbudet, følge saksgangen til søknaden, endre kontaktopplysninger eller si opp plassen må du logge deg på via ID-porten.

Si opp SFO plass

Det er 2 måneders oppsigelsestid. Ved flytting ut av kommunen er oppsigelsestiden 1 måned. Oppsigelsestiden løper fra den 1. i påfølgende måned.