Hopp til hovedinnholdet

Gjellerås skole

Besøksadresse

Karisveien 18
2013 Skjetten

Postadresse

Pb 313
2001 Lillestrøm

Rektor

Synne Kiran Bartels

Undervisningsinspektør

Anne Grethe Skogseide

Undervisningsinspektør

Tom Eivind Hystad

Undervisningsinspektør

Sunniva Haugland

SFO-leder

Daniel Kivle

Sekretær

Eirin Aas

Helsesykepleier

Hilde Raaberg

Nytt fra skolen vår

Logg på Skoleportalen

Skoleportalen er Skedsmo-grunnskolenes læringsplattform og informasjonskanal på nett. Portalen er foreløpig kun åpen for elever og lærere i Skedsmoskolen. 

Logg på Skoleportalen

Foresatte har foreløpig ikke mulighet til å logge inn på Skoleportalen. Vi jobber med å få denne løsningen på plass. Informasjon til hjemmet vil komme på e-post og eventuelt som ranselpost i denne perioden.

Søke fri fra skolen

 
Les  reglene for permisjon før du søker om fri.

Skolens ferier og fridager

Planleggingsdagene til skolen legges i elevenes ferie, på oppsatte fridager eller på kveldstid.

Planleggingsdager for SFO står på siden til den enkelte SFO.

Skole-hjem samarbeid

Ordensreglement

Bytte skole

Eleven har rett til å gå på den nærmeste skolen eller den skolen som han eller hun hører til (hjemmeskolen).


Du kan:

  • Søke om å bytte skole.
  • Søke om å beholde skoleplass ved flytting innen kommunen.
  • Melde om skolebytte på grunn av flytting.

Om skolen

Gjellerås skole er en barneskole med ca. 522 elever, fordelt på 22 klasser fra 1.–7. trinn. Skolen er fullt rehabilitert med nytt tilbygg som rommer gymsal, samlingssal, mat & helserom og musikkrom. Skolen ligger sentralt på Skjetten, vis a vis Skjetten stadion.

Satsningsområder

  • Skolen arbeider med kvalitetssikring av læringsmiljøet. 
  • I tillegg arbeider vi med å styrke matematikk-, lese- og skriveopplæringen.

Visjon: En glede å være. En glede å lære.

Helsesykepleier og skolehelsetjenesten

Kontaktinformasjon til helsesykepleier finner du øverst på siden.

Det er helsesykepleier til stede på skolen mandag til fredag.

Du kan også ringe Strømmen/Skjetten helsestasjon på telefon 63 84 95 80, som vil formidle beskjed.

Skolehelsetjenesten følger opp forespørsler fra elever, foreldre eller lærere.

Skolebibliotek

Her kan du se hvilke bøker som er tilgjengelige i Gjellerås’ skolebibliotek


Skolen har sitt eget skolebibliotek som elevene bruker jevnlig. 
Bestilling av bøker gjøres direkte på skolebiblioteket. Elever har foreløpig ikke tilgang til å logge inn. 

SFO

Skolen har egen skolefritidsordning (SFO). Formålet er å gi barn på 1. - 4. årstrinn omsorg og tilsyn før og etter undervisningstid. Tilbudet er frivillig, og prisen bestemmes av hvor lang oppholdstid som velges.

Planer

Virksomhetsplan

Kommunale planer

Ansatte