Hopp til hovedinnholdet

Skoleregler for Gjellerås skole

På skolen vår er det viktig at vi har noen regler å holde oss til, slik at alle kan
trives og føle seg trygge.

Skolereglene kommer i tillegg til Forskrift om ordensregler for grunnskolen i Skedsmo kommune.

 1. Du må møte presis til timer og avtaler. Leksene skal du gjøre til rett tid.

 2. Du må ha med deg de nødvendige skolesakene hver dag. 

  Konsekvens: Hvis du bryter reglene flere ganger, vil du etter avtale med dine foresatte måtte bruke fritid (friminutt / tid etter skoletid) til å gjøre ferdig oppgaver. Elever på 4. til 7. trinn kan bli sendt hjem for å hente det som mangler.

 3. Du skal ikke forstyrre arbeidsroen for dine medelever og lærere.

  Konsekvens: Dersom du ikke retter deg etter gjentatt tilsnakk fra lærer, kan du bli plassert i en annen klasse. Foreldrene dine vil få beskjed. Du kan også miste goder som for eksempel film, leketimer og annet.

 4. I friminuttene skal du oppholde deg på skolens utearealer hvis lærer ikke har tillatt noe annet.

  Konsekvens: Du må sitte på anvist sted i friminuttene. Forsøpler eller ødelegger du noe, må du og dine foresatte ta ansvaret. Konsekvens: Du må være forberedt på å rydde opp etter deg, og / eller betale for skaden. Jf. §§ 1-1 og 1-2 i lov om skadeserstatning av 13. juni 1969.

 5. Du bør ikke ha med penger eller verdigjenstander på skolen. 

  Konsekvens: Du kan ikke regne med erstatning av tap.

 6. Du kan sykle eller bruke sparkesykkel til skolen når du har bestått sykkelprøven i 4. klasse. Skolen har ikke ansvaret for sykkelen i skoletiden. Sykkelen skal parkeres på anvist sted. Husk hjelm! Bruk av annet rullende utstyr er forbudt på skolen.

 7. Tyggegummi og andre godterier er ikke tillatt på skolen hvis ikke lærer har tillatt noe annet. 

  Konsekvens: Godteriene blir tatt fra deg.

 8. Leker og utstyr som kan være farlige for andre er forbudt. 

  Konsekvens: Tingene blir tatt fra deg og må hentes på skolen av foresatte. Ulovlige gjenstander vil bli levert til politiet.

 9. Mobiltelefon, MP3-spillere, elektroniske spill mv. skal oppbevares avslått og ute av syne i sekk, veske eller lignende i skoletiden (det vil si i undervisningen, i friminutt, på arrangementer i skolen regi, på SFO/ leksehjelp og på skolens uteområder). 

  Konsekvens: Utstyret blir tatt fra deg og må hentes på skolen av dine foresatte.

 10. Snøball skal du bare kaste mot snøballblinken. Konsekvens: Hvis du kaster andre steder eller på noen, får du snøballmelding med hjem. Ved gjentagelse må du sitte på anvist sted i friminuttet etter avtale. 

 11. Vi skal ta hensyn til hverandre slik at alle trives på skolen. Konflikter løses ikke med vold eller stygg munnbruk. 

  Konsekvens: Sosiallærer og dine foresatte kontaktes. De utarbeider tiltak for deg. Dersom de voksne vurderer at du kan skade deg selv, andre personer eller annens eiendom, kan du bli tatt ut av situasjonen ved at den voksne holder i deg.

 12. Sykefravær meldes skolen så snart som mulig. Dersom du må være borte av andre grunner enn sykdom, skal det innhentes tillatelse fra skolen på forhånd. 

  Konsekvens: Hvis du har et ugyldig fravær på 10 skoledager eller mer,blir du utskrevet av skolen.

Annet:

På Gjellerås skole bruker elevene STOPP regelen.

I tillegg praktiseres ”De fire absolutter”:

 • Vi skal ikke si eller gjøre noe som sårer eller skader andre.
 • Alle har rett til å arbeide og leke i fred.
 • Vi tar vare på skolen vår.
 • Elevene skal rette seg etter beskjeder fra voksne.

Bruk av internett: Her gjelder Redd Barnas nettvettregler.

Skolereglene gjelder overalt hvor skolen har ansvar for elevene.

Utarbeidet med hjemmel i Forskrift om ordensregler for grunnskolen i Skedsmo kommune § 1-2.