Hopp til hovedinnholdet

Skoleregler for Gjellerås skole

Med utgangspunkt i forskrift om ordensreglementet for grunnskolen i Skedsmo kommune, har Gjellerås skole dette tillegget. Det er Gjelleråsstandarden, ordensregler og regler mot mobbing som skal veilede oss i hverdagen.

Skoleveien

 • Alle har rett til å gå trygt til og fra skolen. Derfor skal vi ikke true eller plage noen. 
 • Pass på at ingen går alene uten at de selv vil. 
 • Si ifra til en voksen om du ser noen som ikke har det bra på skoleveien. 
 • Skolen oppfordrer elevene til å vente med å sykle til skolen til sykkelopplæring i 4. klasse er gjennomgått. 
 • Det er foreldrenes ansvar å påse at elevenes sykler er i forsvarlig stand. 
 • På sykkeltur i skoletiden skal alle bruke hjelm. 

Skolebygningen

 • Vi må ta vare på skolen vår så alle kan ha det trivelig rundt oss. 
 •  Vi bidrar til å holde det rent og ryddig rundt oss. 
 • Vi passer på skolen vår, slik at den ikke blir ødelagt eller tilgriset. 
 • Vi beveger oss stille og rolig inne i skolebygningen.

Klasserommet

 • Alle har ansvar for å bidra til et godt klassemiljø og til å holde klasserommet rent og ryddig. 
 • Vi møter presis til timene og gjør skolearbeidet til avtalt tid. 
 • Vi har arbeidsro i timene. 
 • Vi følger Gjelleråsstandarden og klassens egne regler. 
 • Vi tar vare på bøker og utstyr som tilhører skolen. 

Friminuttene

 • Vi går ut i friminuttene så vi får frisk luft, lek og bevegelse. 
 • Vi bryr oss om hverandre, og alle får være med på leken. 
 • Vi oppholder oss innenfor skolens område. 
 • Ballspill foregår på angitte steder til avtalt tid og snøballkasting på tillatte steder.

Elektronisk utstyr og andre verdisaker

 • Alt av verdifullt utstyr tas med på egen risiko. Skolen har ikke erstatningsansvar. 
 • Mobiltelefoner, smartklokker og annet elektronisk utstyr skal være avslått i skoletiden.
 • Utstyret legges i skolesekken hvis ikke annet er avtalt.
 • Ved brudd på regelen, vil utstyret bli inndratt til skoledagen er slutt. 
 

Konsekvenser

 • Alle som bryter ordensreglene, har rett til å forklare seg. Oftest vil en samtale med læreren være nok. I enkelte tilfeller kan det være nødvendig med en samtale med foresatte, sosiallærer eller skolens ledelse.
 • I spesielt alvorlige situasjoner kan enkeltelever bortvises fra skolen for enkelttimer, eller for resten av skoledagen. Dette skal foregå i nært samarbeid med foresatte og besluttes av rektor ved enkeltvedtak. De som bryter ordensreglene, må stå til ansvar for det de har gjort.  
 • Elever og foresatte blir gjort økonomisk ansvarlig for det som blir mistet, tilgriset eller ødelagt, inntil kr. 5000. All tagging blir politianmeldt med krav om dekning av kostnader.