Hopp til hovedinnholdet

Ordensreglement for Kjeller skole

Kjeller skoles egne regler

  1. Sykler, sparkesykler etc. står parkert i sykkelstativene i skoletiden. Vi oppholder oss ikke ved sykkelstativene eller parkeringsplassen.
  2. Snøballkasting er kun tillatt på egen blink i skolegården og aking er tillatt med rumpeakebrett.
  3. 8.-10. trinn har lov til å oppholde seg i skolebygningen i tiden 08.15-08.30
  4. 8.-10. trinn: Kan forlate skolens område i storefri når de har tillatelse fra foresatte.
  5. 8.-10. trinn: Kan være i kantineområdet og i fellesarealer i ungdomsfløyen i friminuttene. Ungdomstrinnet har ansvar for rydding av arealene etter oppsatt liste.
  6. 8.-10 trinn: Tyggegummi skal være i munnen, i lomma eller i søppelbøtta og ikke til sjenanse.
Reglene ble vedtatt i SU 8. november 2016.