Hopp til hovedinnholdet

Skolens egne regler som gjelder for Vardeåsen skole og SFO

Supplement til ordensreglement for grunnskolene i Skedsmo kommune i henhold til §1-2, skolens egne regler:

Snøballkasting

Det er lov å kaste snøball på veggen i amfiet og på sørveggen.

Utdyping av §2-2 i grunnskolene i Skedsmo kommune sitt ordensreglement

I gangene er det bare lov å gå.

Utdyping av §2-2a og §2-3 a, b og c i grunnskolene i Skedsmo kommune sitt ordensreglement

For å forebygge uønsket atferd i skolens utetid, har vi et registreringssystem. Vi registrerer elever som:
  • Ikke gjør som de voksne sier
  • Erter eller plager medelever. Dette dreier seg om krenkende ord og /eller handlinger som retter seg mot elevenes språk, kultur, hudfarge eller religion
  • Har uakseptabel språkbruk
 
Dersom elevene får 3 registreringer på ovennevnte handlinger, får barnet i samtale med sosiallærer beskjed om at foresatte ringes. Dersom eleven får ytterligere tre registreringer, innkalles elev og foresatte til møte med kontaktlærer og sosiallærer. Det lages avtaler som følges opp i etterkant av møtet.
 
I SFO gjelder registreringssystemet både i inne – og utetiden.