Hopp til hovedinnholdet

Bruk av datautstyr og internett

Kommunens felles regler for bruk av datautstyr og internett (Vedlegg 1 til ordensreglementet).

Skolens datautstyr

 • På skolens PC-er logger elevene seg på med den bruker-IDen som skolen benytter. I Skoleportalen logger elevene seg på med personlig brukernavn og passord. Elevene plikter å sikre at deres passord ikke blir kjent for andre.
 • Elevene lagrer som hovedregel eget arbeid i Skoleportalen, i sin personlige elevmappe.
 • Utskrift skal skje etter avtale med lærer.
 • Uten samtykke fra IKT-ansvarlig på skolen, er det ikke tillatt å legge inn programmer eller spill, eller gjøre forandringer på, eller fjerne datautstyr fra skolen.
 • Det er forbudt å spre filer med datavirus eller andre sabotasjeprogram.
 • Det er ikke tillatt å spise eller drikke ved skolens PC-er eller annet datautstyr.

Bruk av internett

 • Elevene skal ikke utsette andre for krenkende ord eller handlinger på internett.
 • Elevene skal ikke publisere på internett bilder av, eller andre personopplysninger om andre elever eller ansatte, uten deres samtykke.
 • I undervisningen kan elever bare bruke nettsamfunn eller sosiale medier dersom det er avtalt med lærer.
 • Elevene skal ikke søke frem til, besøke, lagre, sette bokmerke ved eller skrive ut sider som inneholder vold, terror, rasisme eller pornografi. Elevene skal heller ikke produsere eller legge ut slike sider på Internett.
 • Elevene skal ikke bruke internett til å drive med handel eller spill som kan ha økonomiske følger.

Brudd på reglene

Dersom elevene bryter disse reglene, kan de få reaksjoner etter ordensreglementet.