Hopp til hovedinnholdet

Ordensreglement for Kjellervolla skole

Ordensreglement

Tillegg til forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Skedsmo kommune for Kjellervolla skole 2017/2018
 
  • I undervisning skal mobiltelefonen være lydløs og ikke synlig. Den kan brukes som et pedagogisk hjelpemiddel i undervisningen hvis læreren gir beskjed om det. 
  • Det er ikke lov til å ta bilder eller film i skoletiden. Lærer kan eventuelt gi lov hvis det er en faglig begrunnelse. Eventuell publisering er ikke lov uten samtykke.
  • Rulleskøyter, sparkesykkel, skateboard og lignende skal ikke brukes inne i skolebygningen 
  • Ståhjulinger er ikke tillatt brukt på skolens område
  • I skoletida skal elevene være på skolens område om ikke annet er avtalt
  • Skolen kan pålegge elever å bruke hjelm i ulike situasjoner i skoletiden
 
Ved brudd på disse reglene gjelder samme reaksjoner som er beskrevet i forskriften §2-4 og § 2-7.