Hopp til hovedinnholdet

Sten-Tærud skole

Besøksadresse

Gjoleidveien 21
2019 Skedsmokorset

Postadresse

Pb 313
2001 Lillestrøm

Rektor

Eva Marie Klaussen

Undervisningsinspektør

Anne Guro Rød

Undervisningsinspektør

Gry Marit Håvie

SFO-Leder

Mona Olsen

Sekretær

Elin McCall

Sten-Tærud FAU

Helsesykepleier

Stillingen er for tiden ubesatt

Nytt fra skolen vår

Logg på Skoleportalen

Skoleportalen er Skedsmo-grunnskolenes læringsplattform og informasjonskanal på nett. Portalen er foreløpig kun åpen for elever og lærere i Skedsmoskolen. 

Logg på Skoleportalen

Foresatte har foreløpig ikke mulighet til å logge inn på Skoleportalen. Vi jobber med å få denne løsningen på plass. Informasjon til hjemmet vil komme på e-post og eventuelt som ranselpost i denne perioden.

Søke fri fra skolen

 
Les  reglene for permisjon før du søker om fri.

Skolens ferier og fridager

Planleggingsdagene til skolen legges i elevenes ferie, på oppsatte fridager eller på kveldstid.

Planleggingsdager for SFO står på siden til den enkelte SFO.

Skole-hjem samarbeid

Ordensreglement

Slette fravær

Elever på ungdomsskolen kan søke om å få fjernet inntil 10 dagers fravær fra vitnemålet i løpet av ett skoleår. 

Krav om sletting av fravær må fremsettes for hvert skoleår fra 8.–10. klasse.

Søknadskjema leveres til skolen fortløpende og senest innen 1. juni i det året det søkes for. 

Sletting av gyldig fravær, regler og søknadsskjema.

Klage på karakterer

Ønsker du å klage på standpunktkarakter eller eksamenskarakter for avgangselev i grunnskolen må du følge retningslinjer fra fylkesmannen.

Bytte skole

Eleven har rett til å gå på den nærmeste skolen eller den skolen som han eller hun hører til (hjemmeskolen).


Du kan:

 • Søke om å bytte skole.
 • Søke om å beholde skoleplass ved flytting innen kommunen.
 • Melde om skolebytte på grunn av flytting.

Om skolen

Sten-Tærud skole ble bygget i 1953 og er siden utvidet med lokalene til tidligere Skedsmovollen skole. Skolen har i dag elever på 1–10.trinn. Vi har ca 535 elever fordelt på 24 klasser. Skolen har tilgang til kunstgressbane, skaterampe, akebakke og skogsområde. Skolens «miljøverksted» er til for elever som ønsker råd, veiledning og noen som kan lytte.  

Satsningsområder

 • Elevenes læringsmiljø 
 • Klasseledelse
 • Utvikle vurderingspraksisen

Valgfag

 • Fysisk aktivitet og helse
 • Forsking i praksis
 • Teknologi i praksis
 • Media og kommunikasjon 
 • Produksjon for Sal og scene

Språk- og fordypningsfag

 • Fransk 
 • Spansk 
 • Engelsk fordypning

Helsesykepleier og skolehelsetjenesten

Kontaktinformasjon til helsesykepleier finner du øverst på siden.
Du kan også ringe Skedsmokorset helsestasjon  på telefon 64 83 85 80, som vil formidle beskjed. Har du fylt 13 år kan du kontakte helsestasjon for ungdom.


Skolehelsetjenesten
 følger opp forespørsler fra elever, foreldre eller lærere.

Skolebibliotek

Her kan du se hvilke bøker som er tilgjengelige i Sten-Tærud skoles bibliotek.


Skolen har sitt eget skolebibliotek som elevene bruker jevnlig. 
Bestilling av bøker gjøres direkte på skolebiblioteket. Elever har foreløpig ikke tilgang til å logge inn. 

SFO

Skolen har egen skolefritidsordning (SFO). Formålet er å gi barn på 1. - 4. årstrinn omsorg og tilsyn før og etter undervisningstid. Tilbudet er frivillig, og prisen bestemmes av hvor lang oppholdstid som velges.

Ungdomsundersøkelsen 2016


Ungdomsundersøkelsen i Skedsmo 2016 -resultater
.

Undersøkelsen tar for seg ulike aspekter ved å være ung. Tallene viser resultater for elever på ungdomsskolen. Du finner også sammenliknbare tall for fylket og hele landet.

Planer

Kommunale planer

Ansatte