Hopp til hovedinnholdet

Slette gyldig fravær

Elever på ungdomsskolen kan søke om å få fjernet inntil 10 dagers fravær fra vitnemålet i løpet av ett skoleår.


  • Krav om sletting av fravær må fremsettes for hvert skoleår fra 8.–10. klasse.
  • Dokumentasjon som ikke er levert tidligere må medfølge der dette kreves.
  • Det må legges fram dokumentasjon på fraværet.

Skjema leveres til skolen fortløpende og senest innen 1. juni i det året det søkes for.

Fraværet må skyldes følgende årsaker:

  • Helseårsaker (må dokumenteres med legeerklæring).
  • Innvilget permisjon
  • Helligdager for elever fra trossamfunn utenfor Den norske kirke

Når eleven er over 15 år, kan han/hun kreve sletting av fravær uten at foreldrene undertegner.

Elev/foreldre kan i tillegg til sletting kreve at årsak til fravær blir ført på et vedlegg til vitnemålet.