Slette gyldig fravær

Elever på ungdomsskolen kan søke om å få fjernet inntil 10 dagers fravær fra vitnemålet i løpet av ett skoleår.


  • Krav om sletting av fravær må fremsettes for hvert skoleår fra 8.–10. klasse.
  • Dokumentasjon som ikke er levert tidligere må medfølge der dette kreves.
  • Det må legges fram dokumentasjon på fraværet.

Skjema leveres til skolen fortløpende og senest innen 1. juni i det året det søkes for.

Fraværet må skyldes følgende årsaker:

  • Helseårsaker (må dokumenteres med legeerklæring).
  • Innvilget permisjon
  • Helligdager for elever fra trossamfunn utenfor Den norske kirke

Når eleven er over 15 år, kan han/hun kreve sletting av fravær uten at foreldrene undertegner.

Elev/foreldre kan i tillegg til sletting kreve at årsak til fravær blir ført på et vedlegg til vitnemålet.

Fant du det du lette etter?

Takk, så bra! Hva lette du etter?

Beklager, det vil vi gjøre noe med. Hva lette du etter?

Vi bruker denne informasjonen til å lage bedre innhold og tjenester, men vi svarer ikke på disse tilbakemeldingene.
Skriv derfor ikke personlig informasjon som navn, e-post eller mobilnummer. Ønsker du svar anbefaler vi at du bruker kontaktskjemaet vårt.