Hopp til hovedinnholdet

Helsesøster og skolehelsetjenesten

Bemanning

Skolehelsetjenesten  er bemannet med helsesøster og skolelege. 

Helsesøster har fast kontortid ved hver skole og kontaktinformasjon til helsesøster finner du øverst på skolens side.

For å fremme elevenes helse og trivsel er vi avhengige av et godt samarbeid med foresatte, lærere og evt. personell fra PPT (pedagogisk-psykologisk-tjeneste).

Tjenesten har et fast program per trinn, som blant annet omfatter vaksinering.

 

Psykisk helsetjeneste

Psykisk helsetjeneste for barn og unge er vårt lavterskeltilbud til barn, unge og familier. Vi samarbeider tett med helsesøster på skolen.

Vaksine

  • Helsepersonell gir vaksinasjoner i henhold til barnevaksinasjonsprogrammet  og skal melde opplysninger om vaksinasjoner til system for vaksinasjonskontroll -SYSVAK.
  • SYSVAK er et nasjonalt vaksinasjonsregister som er opprettet for å få oversikt over vaksinasjonsdekningen på landsbasis, og for å overvåke den enkeltes vaksinasjonsstatus.

Taushetsplikt

  • Helsepersonell er underlagt bestemmelser om taushetsplikt i Lov om helsepersonell.
  • Opplysninger om personlige forhold gis ikke uten samtykke.
  • Helsepersonell kan likevel gi nødvendige opplysninger for å avverge fare eller alvorlig helserisiko.

Innsynsrett

Foresatte/eleven har som hovedregel rett til innsyn i samtlige opplysninger som omhandler barnet/eleven.

Flytte journal

Overføring av journal

  • Ved flytting, skolestart eller bytte av skole overføres journalen til ny helsestasjon eller skolehelsetjeneste, for å sikre faglig forsvarlig oppfølging på nytt bosted.

Skolehelsetjenestens mål

Skolehelsetjenesten har som mål å bidra til å skape godt oppvekstmiljø for barn og unge, og arbeide for å løse de helsemessige problemer som knytter seg spesielt til skoleelevenes situasjon. Arbeidet er en fortsettelse av helsestasjonsvirksomheten.