Helsesøster og skolehelsetjenesten

Kontaktinformasjon til helsesøster finner du øverst på skolens side.


Skolehelsetjenesten har som mål å bidra til å skape godt oppvekstmiljø for barn og unge, og arbeide for å løse de helsemessige problemer som knytter seg spesielt til skoleelevenes situasjon.


De har et fast program per trinn, som blant annet omfatter vaksinering.

Legehjelp

Det er ikke lege i skolehelsetjenesten. Helsesøster henviser til fastlege ved behov. Oppfølging av sykdom er fastlegens ansvar. 

Psykososialt team

Psykolog og helsesøster med videreutdanning i psykisk helsearbeid er tilknyttet helsestasjon- og skolehelsetjenesten som en ressurs for videre oppfølging.

Vaksine

  • Helsepersonell gir vaksinasjoner i henhold til barnevaksinasjonsprogrammet  og skal melde opplysninger om vaksinasjoner til system for vaksinasjonskontroll -SYSVAK.
  • SYSVAK er et nasjonalt vaksinasjonsregister som er opprettet for å få oversikt over vaksinasjonsdekningen på landsbasis, og for å overvåke den enkeltes vaksinasjonsstatus.
  • Når barnet går ut av 10. klasse får det et vaksinasjonskort med alle vaksiner påført.

Taushetsplikt

  • Helsepersonell er underlagt bestemmelser om taushetsplikt i Lov om helsepersonell.
  • Opplysninger om personlige forhold gis ikke uten samtykke.
  • Helsepersonell kan likevel gi nødvendige opplysninger for å avverge fare eller alvorlig helserisiko.

Innsynsrett

Foresatte og eleven har som hovedregel rett til innsyn i samtlige opplysninger som omhandler barnet /eleven. Dette kalles innsynsrett.

Flytte journal

Ved flytting, skolestart eller bytte av skole overføres journalen til ny helsestasjon eller skolehelsetjeneste, for å sikre faglig forsvarlig oppfølging på nytt bosted.

Fant du det du lette etter?