Skoletilhørighet

Finne ut hvilken skole barnet tilhører:

Kart over skolekretser


  • Skriv inn barnets adresse i søkefeltet. Hvis barnet har delt bosted er det den folkeregistrerte adressen som avgjør skoletilhørighet.
  • Zoom ut, slik at numrene vises på kartet
  • Rødt viser skole, grønt viser grunnkretser.
  • Sjekk nummer på kartet mot nummeret i listen under.
  • Kombinert barne- og ungdomsskoler (1. -10. trinn) Asak, Kjeller, Sten-Tærud, Frydenlund skole- og ressurssenter (for elever med særskilte behov).
  • Ungdomsskoler (8.-10. trinn): Bråtejordet, Kjellervolla, Stav, Tæruddalen.
  • Barneskoler : Brånås, Gjellerås, Sagdalen, Skjetten, Vigernes, Volla, Vardeåsen (1.-4. trinn), Åsenhagen.

Forskrift om områder for skoletilhørighet

§ 1 Områder for skoletilhørighet.

01 Volla skole – grunnkretser: 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0201.


02 Vigernes skole – grunnkretser: 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 02070301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0309, 0401.


01 og 02 Kjellervolla skole – grunnkretser: 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0301, 0302, 0303,0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0309, 0401.


04 Kjeller skole – grunnkretser: 0402, 0403, 0405, 0406, 0407, 0408, 0409, 0414, 0419.                                   


Kun ungdomstrinnet: 0412, 0622, 0616 (del av syd for Gamle Trondheimsvei), 0618, 0619, 0623.


03 Sagdalen skole – grunnkretser: 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0901, 0902. 


03 Bråtejordet skole – grunnkretser: 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0901, 0902, 0903, 0908, 0910, 0912


 04 Skjetten skole – grunnkretser: 1201, 1202, 1001, 1005, 1007, 1008, 1009, 0903,0904, 0905, 0906, 0907, 0910, 0911, 0912.


05 Gjellerås skole – grunnkretser: 1002, 1003, 1004, 1006, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107,1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114,115. 


04 og 05 Stav skole - grunnkretser: 0904, 0905, 0906, 0907, 0911, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107,1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115,1201,1202. 


07 Asak skole – grunnkretser: 0502, 0503, 0504, 0505.


10 Vardeåsen skole 1.- 4. kl. – grunnkretser: 0501,0701, 0702, 0708, 0709, 0712, 0713, 0714, 0715


Elevene begynner på Åsenhagen skole etter 4. trinn


09 Åsenhagen skole – grunnkretser: 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0611, 0613, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0710. Fra Vardeåsen etter 4. trinn.: 0708, 0709, 0712, 0713, 0714, 0715


 06 Sten-Tærud skole– grunnkretser: 0404, 0410, 0411, 0413, 0415, 0416, 0417, 0418, 0601.


 08 Brånås skole – grunnkretser: 0412, 0612, 0614, 0615, 0616, 0617, 0618, 0619, 0621, 0622, 0623.


 08, 09, 10 Tæruddalen skole – grunnkretser:


Fra Åsenhagen og Brånås: 0501, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0611, 0613, 0612, 0614, 0615, 0616 (del av nord for Gamle Trondheimsvei), 0617, 0621, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0712, 0713, 0714, 0715.

§ 2. Særskilte bestemmelser.

Dersom elevtallet på skoler eller trinn utvikler seg slik at gjeldende kapasitetsgrenser overskrides vil en, ved tilflytting av elever, kunne tilvise disse plass på en annen skole.


Forskrift om områder for skoletilhørighet ble vedtatt i kommunestyret 09.09.09. og sist endret i kommunestyret 05.11.14.


Forskriften er fastsatt med hjemmel i ”Lov grunnskolen og den vidaregåande opplæringa av 17. juli 1998 nr. 61”, § 8-1.

Fant du det du lette etter?