Hopp til hovedinnholdet

Finn skoletilhørighet

Finne ut hvilken skole barnet tilhører:

Kart over skolegrenser

  • Skriv inn barnets adresse i søkefeltet. Hvis barnet har delt bosted er det den folkeregistrerte adressen som avgjør skoletilhørighet.

Grunnskoler i kommunen:

  • Kombinerte barne- og ungdomsskoler (1. -10. trinn): Asak, Kjeller, Sten-Tærud, Frydenlund skole- og ressurssenter (for elever med særskilte behov).
  • Ungdomsskoler (8.-10. trinn): Bråtejordet, Kjellervolla, Stav, Tæruddalen.
  • Barneskoler : Brånås, Gjellerås, Sagdalen, Skjetten, Vigernes, Volla, Vardeåsen (1.-4. trinn), Åsenhagen.