Søke fri fra skolen

Søke permisjon på helligdager

Elever som hører til et trossamfunn utenfor Den norske kirke har etter søknad rett til å være borte fra skolen de dagene deres trossamfunn har helligdager. Det er et vilkår at foreldrene sørger for nødvendig undervisning i permisjonstiden, slik at eleven kan følge med i den alminnelige undervisningen etter at permisjonstiden er over.

Klagerett

Avslag på permisjon kan klages på. En eventuell klage sendes skolen innen tre uker etter at avslaget er mottatt. Klageinstans er Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Aktuelle lover

Opplæringslova § 2-11: Permisjon fra den pliktige opplæringen

Fant du det du lette etter?

Takk, så bra! Hva lette du etter?

Beklager, det vil vi gjøre noe med. Hva lette du etter?

Vi bruker denne informasjonen til å lage bedre innhold og tjenester, men vi svarer ikke på disse tilbakemeldingene.
Skriv derfor ikke personlig informasjon som navn, e-post eller mobilnummer. Ønsker du svar anbefaler vi at du bruker kontaktskjemaet vårt.