Hopp til hovedinnholdet

Søke fri fra skolen

Klagerett

Klagerett

Avslag på permisjon kan klages på. En eventuell klage sendes skolen innen tre uker etter at avslaget er mottatt. Klageinstans er Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Aktuelle lover

Aktuell lov

 Om permisjon fra opplæringen   (fra opplæringsloven)