Hopp til hovedinnholdet

Søke fri fra skolen

Klagerett

Avslag på permisjon kan klages på. En eventuell klage sendes skolen innen tre uker etter at avslaget er mottatt. Klageinstans er Fylkesmannen i Oslo og Viken.

Aktuell lov

 Om permisjon fra opplæringen   (fra opplæringsloven)