Skoleskyss

Søknad om skoleskyss må sendes til elevens skole.

Avstand

  • Elever i 2.-10. klasse som bor mer enn fire kilometer fra skolen har rett til gratis skoleskyss.
  • For elever i 1. klasse er grensen på 2 kilometer.

Særlig farlig eller vanskelig skolevei

Elever som har særlig farlig skolevei, har rett til gratis skoleskyss uavhengig av veilengden. Faren ved å ferdes på veien det søkes skyss om må være utenom det vanlige, det må være snakk om en særlig risiko for barnet det gjelder.

Medisinsk skyss

Elever som har behov for skyss grunnet funksjonshemming, midlertidig skade eller sykdom har rett på gratis skyss mellom bosted og opplæringssted, uavhengig av avstand. Legeerklæring eller dokumentasjon fra fysioterapeut må fremvises for å få innvilget skoleskyss ved midlertidig skade/sykdom.

Delt bosted

Ved delt bosted 50/50 eller 60/40, kan eleven ha rett til skyss mellom skole og begge hjem, hvis avstandskravet er oppfylt.

Skoleskyss til og fra SFO?

Elever som deltar i skolefritidsordningen (SFO) har ikke rett til gratis skoleskyss, unntatt når det er medisinsk skyss.

Aktuell lov

 Aktuell lov: opplæringsloven Kap. 7 

 

Fant du det du lette etter?

Takk, så bra! Hva lette du etter?

Beklager, det vil vi gjøre noe med. Hva lette du etter?

Vi bruker denne informasjonen til å lage bedre innhold og tjenester, men vi svarer ikke på disse tilbakemeldingene.
Skriv derfor ikke personlig informasjon som navn, e-post eller mobilnummer. Ønsker du svar anbefaler vi at du bruker kontaktskjemaet vårt.