Hopp til hovedinnholdet

Digital kommunikasjon mellom skole og hjem

I Skedsmo kommune innfører vi kommunikasjonsløsningen Vigilo for den digitale kommunikasjonen mellom skole og hjem. Her finner du informasjon om løsningen og hvordan personvern er ivaretatt. 

Hva er Vigilo?

Vigilo er en løsning som gir muligheter for digital toveiskommunikasjon enten du bruker mobiltelefon, nettbrett eller datamaskin. Man må logge seg på via ID-porten for å få tilgang både i foreldreportalen på nettet og i appen. 

Brukerveiledning for løsningen er tilgjengelig på Vigilo sine nettsider

Foreldreportal
Logg på portalen via login.vigilo.no/login/skedsmo/IdPorten

App
Du kan laste ned Vigilo via Apple Store (IOS) eller Google Play (Android). 

Hvem har tilgang?

Personopplysninger hentes fra folkeregisteret og kontakt- og reservasjonsregisteret

Foreldre med foreldreansvar har automatisk tilgang. Foreldre uten foreldreansvar, som ikke har tilgang i appen, kan bli lagt til av skolen hvis begge foreldre gir sitt samtykke til dette. 
 

Retten til å få opplysninger om barnet

Om retten til å få opplysninger om barnet er omtalt i barneloven § 47 .
 
En forelder som ikke har foreldreansvar kan likevel ha rett på opplysninger om barnet fra barnehage, skole, helse- og sosialvesen og politi. Selv om en forelder kan ha en slik rett, vil ikke Skedsmo kommune gi tilgang til Vigilo til foreldre uten foreldreansvar. Retten til slike opplysninger, som reguleres av barneloven § 47, innebærer ingen rett til å holdes løpende oppdatert gjennom for eksempel Vigilo.

Retten til å få opplysninger om barnet etter § 47 gjelder ikke dersom foreldreansvaret er fratatt etter barnevernsloven § 4-20, eller dersom det å gi opplysningene kan være til skade for barnet. 

 

 

Tilgang for andre nære omsorgspersoner

En del barn har voksne rundt seg som ikke har foreldreansvar i lovens forstand, men som likevel er viktige omsorgspersoner og bidragsytere i barnets oppdragelse. Derfor kan det være ønskelig at de skal få tilgang til relevant informasjon.

Dersom du som foresatt ønsker at nære omsorgspersoner skal ha tilgang til foresattportalen sender du en henvendelse til skolen med et slikt ønske. Skolen kan legge til disse hvis begge foreldre gir sitt samtykke til dette.

Mer om personvern