Hopp til hovedinnholdet

Samtykke til oversendelse av personinformasjon -videregående skole

Skolen må sende elevens karakterer, fødselsnummer, navn og adresse til fylkeskommunen i forbindelse med søknad om opptak til videregående skole. 
 
Foreldrene til eleven må gi samtykke til (godkjenne) at skolen sender disse opplysningene. Dette står i personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav a
 
Man har alltid rett til å trekke tilbake et samtykke etter at det er gitt. Se personvernforordningen artikkel 7 nr. 3. Hvis det er aktuelt, ta kontakt med skolen.