Hopp til hovedinnholdet

Skolestart

Oppstart av nytt skoleår

Innmelding til 1. trinn

 • Vi ønsker barn født i 2013 velkommen til skolestart høsten 2019.
 • Brev om bekreftelse av plass og informasjon om hvilken skole barnet skal begynne på er sendt digitalt til barnets folkeregistrerte adresse i februar. Brevet sendes til en av de foresatte.
 • Dette gjelder alle 2013 barn folkeregistrert i Skedsmo per 4. januar 2019.
 • Du må logge deg inn via lenke i brevet, eller fylle inn kontaktskjema på side 2 for å bekrefte skoleplass og opplysningene vi har om dere. 
 • Når du har sendt inn bekreftelse får du et referansenummer, og du finner kvittering på svaret i Altinn postboksen din.
 • Hvis du ønsker å søke om å bytte skole for barnet ditt, må du først bekrefte skoleplassen på nærskolen før du kan søke om å bytte skole.
 

Besøksdag og informasjonsmøte

 • I mai eller juni vil skolen og SFO  ha en besøksdag for barnet.
 • Det vil også bli holdt et informasjonsmøte for foreldre.
 • Da får dere mulighet til å bli kjent med skolen og de ansatte før skolestart.
 • Invitasjonen til besøksdag og informasjonsmøte sendes i april eller mai.

Hvilken skole skal barnet begynne på?

 • Barnet har rett til å gå på den skolen i nærmiljøet som det tilhører.  
 • Det er rektor på nærskolen som tildeler skoleplass.
 • Det er den folkeregistrerte adressen til barnet som bestemmer skoletilhørighet.
 • Du kan søke i kartet for skoletilhørighet (under)  for å finne ut hvilken skole barnet tilhører.

Hvordan finne skoletilhørighet

Skriv inn adressen til barnet i søkefeltet, så får du opp hvilken skole barnet hører til i dag (nåværende skolekrets).
Hvis barnet har delt bosted er det den folkeregistrerte adressen som avgjør skoletilhørighet.

Nye skolegrenser

Det er bestemt nye skolekretsgrenser i Skedsmo. Noen barn vil etterhvert få ny skoletilhørighet  (fremtidig skolekrets).

Flytte før skolestart

Flytte til annen adresse i kommunen før skolestart

 • Kontakt skolen på e-post eller telefon og oppgi ny adresse. Kontaktinformasjon finner du  på skolens side i innbyggerportalen.
 • Foresatte til 1. trinns elever må logge inn og bekrefte opplysningene selv om dere skal flytte til annen adresse i Skedsmo før skolestart. 

Flytte ut av kommunen

Du trenger ikke å logge inn og bekrefte skoleplassen hvis dere skal flytte ut av kommunen før skolestart. Kontakt skolen på e-post eller telefon og oppgi ny adresse. Kontaktinformasjon finner dere i innmeldingsbrevet eller på skolens side i innbyggerportalen.

Flytte til Skedsmo før skolestart

 • Hvis dere skal flytte til Skedsmo kommune før skolestart, og har barn som skal begynne på 1. trinn finner du ut hvilken skole barnet skal begynne på i skolegrensekartet. Her finner du også lenke til skolens nettside med kontaktinformasjon til skolen.
 • Kontakt skolen og informer om nåværende adresse, navn på barnet,  flyttedato og ny adresse.

Begynne på privatskole

 • Dersom barnet skal begynne på privatskole trenger dere ikke å sende innmeldingsskjema. 
 •  Informerer skolen som er avsender av  innmeldingsbrevet i e-post eller brev.

Søke annen skole

 • Det er mulig å søke om skoleplass på en annen skole i kommunen enn den barnet tilhører.
 • Du må logge inn og bekrefte opplysningene til den skolen dere har fått brev fra selv om dere skal søke om å bytte skole.
 • Søknadsfristen for skolebytte er 1. mars. Svar gis i løpet av april.
 • Kontakt utdanningssektoren ved spørsmål om skolebytte.
 • Mer informasjon om skoletilhørighet og skolebytte  
Skedsmo kommune, utdanning PB 313, 2000 Lillestrøm
Telefon 66938367

Skolefritidsordningen (SFO)

 • Søknadsfristen til SFO er 1. mars.
 • Alle som ønsker det får plass i SFO på den skolen de skal gå på, også hvis det søkes etter 1. mars.
 • For søknader etter fristen, vil startdato måtte avtales med den enkelte SFO avhengig av kapasitet.
 • Søknadsskjema til SFO
 • På SFO-sidene finnes blant annet informasjon om åpningstider, betaling og oppsigelse.

Musikkgrupper

Tidlig skolestart

Dersom du mener barnet ditt kan begynne på skolen et år tidligere enn normalt, er det mulig å søke om tidlig skolestart dersom barnet har fylt 5 år innen 1. april.

Utsatt skolestart

Barn skal som hovedregel begynne på skolen det året de fyller 6 år.
Dersom du mener at barnet ditt har behov for et ekstra modningsår før skolestart, kan du søke om utsatt skolestart.