Hopp til hovedinnholdet

Skolestart

Oppstart av nytt skoleår

 • Nytt skoleår begynner 20. august 2018.
 • Nøyaktig dato for skolestart og skolens ferier og fridager fastsettes og publiseres innen 15. november året før og legges i skoleruta (Skolens ferier og fridager).
 • Skoleårets oppstartdato, ferier og fridager kan du laste ned i kalenderen eller skrive ut.

Tidspunkter 1. skoledag

Besøksdag og informasjonsmøte

 • I mai eller juni vil skolen og SFO  ha en besøksdag for barnet.
 • Det vil også bli holdt et informasjonsmøte for foreldre.
 • Da får dere mulighet til å bli kjent med skolen og de ansatte før skolestart.
 • Invitasjonen til besøksdag og informasjonsmøte sendes i april eller mai.

Skolefritidsordningen (SFO)

 • Søknadsfristen til SFO er 1. mars.
 • Alle som ønsker det får plass i SFO på den skolen de skal gå på, også hvis det søkes etter 1. mars.
 • For søknader etter fristen, vil startdato måtte avtales med den enkelte SFO avhengig av kapasitet.
 • Søknadsskjema til SFO
 • På SFO-sidene finnes blant annet informasjon om åpningstider, betaling og oppsigelse.

Musikkgrupper

Innmelding til 1. trinn

Innmelding til 1. trinn

 • Vi ønsker barn født i 2012 velkommen til skolestart høsten 2018.
 • Brev om innmelding og informasjon om hvilken skole barnet skal begynne på blir sendt digitalt til barnets folkeregistrerte adresse i midten av januar. Brevet sendes til en av de foresatte.
 • Dette gjelder alle 2012 barn folkeregistrert i Skedsmo per 3. januar.
 • Du må logge deg inn via lenke i brevet for å bekrefte skoleplass og opplysningene vi har om dere. 
 • Når du har sendt inn bekreftelse får du et referansenummer, og du finner kvittering på svaret i Altinn postboksen din.
 

Hvilken skole skal barnet begynne på?

 • Barnet har rett til å gå på den skolen i nærmiljøet som det tilhører.  
 • Det er rektor på nærskolen som tildeler skoleplass.
 • Det er den folkeregistrerte adressen til barnet som bestemmer skoletilhørighet.
 • Du kan søke i kartet for skoletilhørighet  for å finne ut hvilken skole barnet tilhører.

Flytte før skolestart

Flytte til annen adresse i kommunen før skolestart

 • Kontakt skolen på e-post eller telefon og oppgi ny adresse. Kontaktinformasjon finner du  på skolens side i innbyggerportalen.
 •  Skolen sender flyttemelding til den nye skolen.
 • Påmelding til 1. trinn når barnet skal flytte innad i kommunen før skolestart: Foresatte til 1. trinns elever må logge inn på innmeldingsskjema og bekrefte opplysningene selv om dere skal flytte til annen adresse i Skedsmo før skolestart.

Flytte ut av kommunen

Du trenger ikke å logge inn og bekrefte skoleplassen hvis dere skal flytte ut av kommunen før skolestart. Kontakt skolen på e-post eller telefon og oppgi ny adresse. Kontaktinformasjon finner dere i innmeldingsbrevet eller på skolens side i innbyggerportalen.

Flytte til Skedsmo før skolestart

 • Hvis dere skal flytte til Skedsmo kommune før skolestart, og har barn som skal begynne på 1. trinn finner du ut hvilken skole barnet skal begynne på i skolegrensekartet. Her finner du også lenke til skolens nettside med kontaktinformasjon til skolen.
 • Kontakt skolen og informer om nåværende adresse, navn på barnet,  flyttedato og ny adresse.

Begynne på privatskole

 • Dersom barnet skal begynne på privatskole trenger dere ikke å sende innmeldingsskjema. 
 •  Informerer skolen som er avsender av  innmeldingsbrevet i e-post eller brev.

Søke annen skole

 • Det er mulig å søke om skoleplass på en annen skole i kommunen enn den barnet tilhører.
 • Du må logge inn og bekrefte opplysningene til den skolen dere har fått brev fra selv om dere skal søke om å bytte skole.
 • Søknadsfristen for skolebytte er 1. april. Svar gis i løpet av april.
 • Kontakt utdanningssektoren ved spørsmål om skolebytte.
 • Mer informasjon om skoletilhørighet og skolebytte  
 • Søknadsskjema for skolebytte (krever innlogging).
Skedsmo kommune, utdanning PB 313, 2000 Lillestrøm
Telefon 66938367

Tidlig skolestart

Dersom du mener barnet ditt kan begynne på skolen et år tidligere enn normalt, er det mulig å søke om tidlig skolestart dersom barnet har fylt 5 år innen 1. april.

Utsatt skolestart

Barn skal som hovedregel begynne på skolen det året de fyller 6 år.
Dersom du mener at barnet ditt har behov for et ekstra modningsår før skolestart, kan du søke om utsatt skolestart.