Hopp til hovedinnholdet

Skolestart

Bekreftelse på skoleplass for barn født i 2014

 Er du forelder til barn som skal begynne på 1. trinn neste høst, vil du få et brev fra skolen barnet hører til på innen utgangen av februar 2020. 
 
Det er den folkeregistrerte adressen til barnet som bestemmer hvilken skole barnet hører til.  
 
Brevet blir sendt digitalt til begge foreldre når dere har delt foreldreansvar. 
 
Du trenger ikke å svare eller gjøre noe dersom du ønsker at barnet skal gå på skolen som har sendt brevet (nærskolen).  Nærskolen er den skolen barnet hører til ifølge forskrift om skolekretser i Lillestrøm kommune.  
 
Alle barn har rett til skoleplass i den kommunen de bor i.  
 
Foreldre trenger kun å søke om skoleplass til barnet hvis dere ønsker at barnet skal gå på en annen skole enn nærskolen. Da må dere søke om skolebytte.  
 
Skolebyttesøknader vil ikke bli behandlet før etter at bekreftelse på skoleplass er sendt ut. På grunn av overgang til nye systemer i forbindelse med kommunesammenslåingen, anbefaler vi å vente med å søke om skolebytte til etter at dere har fått brev om skoleplass. Private skoler har egne søknadsskjema.  
 
Dere får et nytt brev fra skolen på vårparten som forteller om besøksdag og nærmere informasjon om skolestart.  

Besøksdag og informasjonsmøte

 • I mai eller juni vil skolen og SFO  ha en besøksdag for barnet.
 • Det vil også bli holdt et informasjonsmøte for foreldre.
 • Da får dere mulighet til å bli kjent med skolen og de ansatte før skolestart.
 • Invitasjonen til besøksdag og informasjonsmøte sendes i april eller mai.

Oppstart av nytt skoleår

 • Oppstart-tid varierer per skole og trinn.
 • Nøyaktig dato for skolestart og skolens ferier og fridager fastsettes og publiseres innen 15. november året før og legges i skoleruta (Skolens ferier og fridager).
 • Skoleårets oppstart-dato, ferier og fridager kan du laste ned i kalenderen eller skrive ut.

Hvilken skole skal barnet begynne på?

 • Barnet har rett til å gå på den skolen i nærmiljøet som det tilhører.  
 • Det er rektor på nærskolen som tildeler skoleplass.
 • Det er den folkeregistrerte adressen til barnet som bestemmer skoletilhørighet.
 • Du kan søke i kartet for skoletilhørighet (under)  for å finne ut hvilken skole barnet tilhører.

Hvordan finne skoletilhørighet

Skriv inn adressen til barnet i søkefeltet, så får du opp hvilken skole barnet hører til i dag (nåværende skolekrets).
Hvis barnet har delt bosted er det den folkeregistrerte adressen som avgjør skoletilhørighet.

Nye skolegrenser

Det er bestemt nye skolekretsgrenser i Skedsmo. Noen barn vil etterhvert få ny skoletilhørighet  (fremtidig skolekrets).

Det kommer ny forskrift om skolekretser og ny skolebehovsplan som skal vedtas i Lillestrøm kommune. Fremtidige skolekretser i Skedsmo, som vist i kartet under, er ikke vedtatt i Lillestrøm. Vi tar derfor forbehold om at det kan bli endringer fra oppgitte opplysninger, eller utsettelser av innføring av nye skolegrenser for enkelte skoler.
 
Bygging av ny Sophie Radich skole tar lenger tid enn planlagt. Det medfører at innføring av nye skolegrenser vil bli forsinket eller kan bli endret for enkelte skoler.

Flytte før skolestart

Flytte til annen adresse i kommunen før skolestart

 • Kontakt skolen på e-post eller telefon og oppgi ny adresse. Kontaktinformasjon finner du  på skolens side i innbyggerportalen.

Flytte ut av kommunen

 • Kontakt skolen på e-post eller telefon og oppgi ny adresse. Kontaktinformasjon finner du på skolens side i innbyggerportalen.

Flytte til Skedsmo før skolestart

 • Hvis dere skal flytte til Skedsmo kommune før skolestart, og har barn som skal begynne på 1. trinn finner du ut hvilken skole barnet skal begynne på i skolegrensekartet. Her finner du også lenke til skolens nettside med kontaktinformasjon til skolen.
 • Kontakt skolen og informer om nåværende adresse, navn på barnet,  flyttedato og ny adresse.

Begynne på privatskole

 • Dersom barnet skal begynne på privatskole må dere informerer skolen som barnet hører til i e-post eller brev.

Søke annen skole

 • Det er mulig å søke om skoleplass på en annen skole i kommunen enn den barnet tilhører.
 • Du må vente til dere har fått bekreftelse på skoleplass 1. trinn, på nyåret i 2020, for søke om å bytte skole.
 • Søknadsfristen for skolebytte er 1. mars. Svar gis i løpet av april.
 • Kontakt utdanningssektoren ved spørsmål om skolebytte.
 • Mer informasjon om skoletilhørighet og skolebytte  
Skedsmo kommune, utdanning PB 313, 2000 Lillestrøm
Telefon 66938367

Skolefritidsordningen (SFO)

 • Søknadsfristen til SFO er 1. mars.
 • Alle som ønsker det får plass i SFO på den skolen de skal gå på, også hvis det søkes etter 1. mars.
 • For søknader etter fristen, vil startdato måtte avtales med den enkelte SFO avhengig av kapasitet.
 • Søknadsskjema til SFO
 • På SFO-sidene finnes blant annet informasjon om åpningstider, betaling og oppsigelse.

Musikkgrupper

Tidlig skolestart

Dersom du mener barnet ditt kan begynne på skolen et år tidligere enn normalt, er det mulig å søke om tidlig skolestart dersom barnet har fylt 5 år innen 1. april.

Utsatt skolestart

Barn skal som hovedregel begynne på skolen det året de fyller 6 år.
Dersom du mener at barnet ditt har behov for et ekstra modningsår før skolestart, kan du søke om utsatt skolestart.