Skolestart

Innmelding til 1. trinn for barn født i 2011

Brev om innmelding til 1. trinn for barn født i 2011 sendes ut digitalt i januar/februar.

Begynne på 1. trinn i Skedsmoskolen

 • Vi ønsker barn født i 2011 velkommen til skolestart i Skedsmoskolen høsten 2017.
 • Brev om innmelding og nærmere informasjon sendes digitalt til foreldre i januar/februar.

Innmelding til skolen - 1. trinn

 • I januar/februar vil dere få et digitalt brev, der dere blir bedt om å melde barnet inn i skolen.
 • Brevet sendes til barnets folkeregistrerte adresse.
 • Klikk på lenken i brevet, fyll inn manglende opplysninger og send inn digitalt.
 • Brevet vil komme til riktig skole.
 • Dersom dere ikke har mottatt brev, kan dere fra januar/februar av fylle inn innmeldingsskjema her. Skjema gjelder kun for 1. trinns elever.

Hvilken skole skal barnet begynne på?

Barnet har rett til å gå på den skolen i nærmiljøet som det tilhører.
Det er den folkeregistrerte adressen til barnet som bestemmer hvilken skole barnet tilhører.
Det er rektor på hjemmeskolen som tildeler skoleplass.
Brev om innmelding og nærmere informasjon vil bli sendt digitalt til foresatte i januar/februar.

 

Dere kan søke i kartet for skoletilhørighet  for å finne ut hvilken skole barnet tilhører.

Flytte før skolestart

 • Dersom dere skal flytte før skolestart trenger dere ikke å sende innmeldingsskjema. 
 •  Informerer skolen om flyttingen i e-post eller brev.

Begynne på privatskole

 • Dersom barnet skal begynne på privatskole trenger dere ikke å sende innmeldingsskjema. 
 •  Informerer skolen som er avsender av  innmeldingsbrevet i e-post eller brev.

Søke om annen skole

Besøksdag og informasjonsmøte

 • I mai eller juni vil skolen og SFO  ha en besøksdag for barnet.
 • Det vil også bli holdt et informasjonsmøte for foreldre.
 • Da får dere mulighet til å bli kjent med skolen og de ansatte før skolestart.
 • Invitasjonen til besøksdag og informasjonsmøte sendes i april eller mai.

Tidlig skolestart

Dersom du mener barnet ditt kan begynne på skolen et år tidligere enn normalt, er det mulig å søke om 

tidlig skolestart

dersom barnet har fylt 5 år innen 1. april.

Utsatt skolestart

Barn skal som hovedregel begynne på skolen det året de fyller 6 år.
Dersom du mener at barnet ditt har behov for et ekstra modningsår før skolestart, kan du søke om utsatt skolestart.  

Skolefritidsordningen (SFO)

 • Søknadsfristen til SFO er 1. mars.
 • Alle som ønsker det får plass i SFO på den skolen de skal gå på, også hvis det søkes etter 1. mars.
 • Søknadsskjema til SFO
 • På SFO-sidene finnes blan annet informasjon om åpningstider, betaling og oppsigelse.

Aktivitetsgruppe for 1. trinn

Oppstart av nytt skoleår

 • Nytt skoleår begynner 21. august 2017.
 • Nøyaktig dato for skolestart og skolens ferier og fridager for neste skoleår fastsettes senest 15. november året før og legges i skoleruta:
 • Skoleårets oppstartdato, ferier og fridager kan du laste ned i kalenderen eller skrive ut.

Tidspunkt for skolestart i august

 • Det er forskjellige tidspunkt for når de ulike klassene starter 1. skoledag. Den enkelte skole har sitt eget opplegg og dette bestemmes senest i juli.

 • Tidene legges ut på denne siden og kunngjøres på Innbyggerportalen og Facebook når de er klare.

Fant du det du lette etter?